Απαντήσεις για την εξαγορά του νέου κτιρίου από την Περιφέρεια Αττικής ζητά ο Γ. Σγουρός

Απαντήσεις σχετικά με τις προθέσεις της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής για την εξαγορά του νέου κτιρίου προς στέγαση των κεντρικών της υπηρεσιών, ζητά ο Γ. Σγουρός.  

Το ερώτημα έθεσε ο κ. Σγουρός, μετά την εισαγωγή του θέματος για ψήφιση της πίστωσης ύψους 20 εκ. € στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ο Γ. Σγουρός, που έχει εκδηλώσει την αντίθεση του στο θέμα αυτό, ζητά να αποσυρθεί η συζήτηση του θέματος από τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ώστε οριστικές αποφάσεις να λάβει η νέα διοίκηση.