Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο Δήμο Κρωπίας από την Περιφέρεια Αττικής

Την υλοποίηση του έργου «Μελέτη Οριστικής Οριοθέτησης ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Κρωπίας (από περιοχή οδού Αρχιµήδους έως αποδέκτη) και έργων διευθέτησης», προϋπολογισμού 234.687,62 ευρώ με ΦΠΑ, δρομολόγησε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

Το έργο αφορά στην εκπόνηση μελέτης, η οποία χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με την οριοθέτηση του εκφυλισμένου ρέματος Αγίου Κωνσταντίνου από την οδό Αρχιμήδους ως την υφιστάμενη τάφρο της Αττικής οδού καθώς και τμηματική διευθέτηση αυτού.

Περιλαμβάνει δε τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: Τοπογραφική Μελέτη, Υδραυλική Μελέτη, Στατική Μελέτη, Περιβαλλοντική Μελέτη και ΣΑΥ & ΦΑΥ.