Αναγγέλθηκαν οι πρώτες δημαιρεσίες. Αφορούν το Περιφερειακό Συμβούλιο & θα γίνουν -όπως & σε όλους τους Δήμους- στις 5 Μαρτίου

Σε Ειδική Συνεδρίαση πρόκειται να συνέλθει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής για να εκλέξει το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με λήξη θητείας το 2019.

Την ίδια ημέρα, καλούνται να συνεδριάσουν τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της χώρας για τον ίδιο λόγο. Εκλογή Προεδρείου και μελών των δύο Επιτροπών: Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής

Η πρόσκληση σύγκλισης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Την Κυριακή, 5-3-2017 και ώρα 10:30 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση – Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

2. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός)