Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής: «Όχι στις απολύσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Με απόφαση του, το Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής εκφράζει την αντίθεση του στις απολύσεις εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. και τα σχέδια κατάργησης Νομικών Προσώπων των Δήμων.

Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α.

«Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Αττικής επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης, μέσα από αποφάσεις των Συνεδρίων της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΑ, ότι στο χώρο των ΟΤΑ ως σύνολο δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό. Αντίθετα, σε όλο και περισσότερους Δήμους δημιουργούνται σοβαρά κενά, λόγω του συνδυασμού των συνταξιοδοτήσεων και του παγώματος των προσλήψεων.

Μας βρίσκει λοιπόν κατηγορηματικά αντίθετους κάθε πρόταση απολύσεων στην Αυτοδιοίκηση αλλά και η εφαρμογή στους ΟΤΑ της διαθεσιμότητας, είτε αυτή οδηγήσει σε απολύσεις και υποχρεωτικές συνταξιοδοτήσεις είτε στη μετακίνηση εργαζομένων εκτός Αυτοδιοίκησης. Για τους εργαζόμενους που παραμένουν στην εργασία τους με δικαστικές εντολές ζητάμε να γίνουν σεβαστές από την κυβέρνηση οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Η πρόταση των θεσμικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης για την κινητικότητα των εργαζομένων μας είναι σαφής: Μετατάξεις από τους ΟΤΑ στους οποίους έχει εκτιμηθεί ότι υπάρχει υπερβάλλον προσωπικό σε εκείνους στους οποίους υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις. Μετατάξεις σχεδιασμένες από τους ίδιους τους Δήμους, που θα στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών και την καλύτερη λειτουργία των Δήμων.

Επαναλαμβάνουμε επίσης την αντίθεση μας στην πρόσφατη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία μπορεί να κλείνουν Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ με απλή Υπουργική Απόφαση και να απολύονται ή βγαίνουν σε διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι τους.

Η Αυτοδιοίκηση έχει υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια μεγάλες περικοπές στις δομές της από τις οποίες έχουν προκύψει μεγάλες εξοικονομήσεις. Δεν κατανοούμε το λόγο της εκ νέου στοχοποίησης της και της απειλής ακρωτηριασμού της με την κατάργηση των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών φορέων της.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι κάθε αυθαίρετο, πρόχειρο και οριζόντιο μέτρο που διαλύει τις υπηρεσίες των Δήμων, εμποδίζει την εξυπηρέτηση των πολιτών και δημιουργεί συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας στους Δήμους, θα μας βρει αποφασιστικά αντίθετους.»