Τα Άρθρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την Αυτοδιοίκηση

Τα Άρθρα της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (14/3/2020) τα οποία, υπό τον τίτλο “Κατεπείγουσες διατάξεις λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Άρθρο τριακοστό έβδομο από σελίδα 1139 και μετά) προβλέπουν νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης διαρκούσης της πανδημίας του κορωνοϊού.(δείτε το link)

Ακολουθείστε το link ΕΔΩ