Με δύο αιρετές από την Ανατ. Αττική, η Επιτροπή Προώθησης της Ισότητας Φύλων στην Αυτοδιοίκηση

Τη συγκρότηση Επιτροπής για την Προώθηση και Παρακολούθηση των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ανακοίνωσε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Φωτεινή Κούβελα.

Στην Επιτροπή συμμετέχουν 21 μέλη από όλη τη χώρα μεταξύ των οποίων η Περιφερειακή Σύμβουλος Ανατολικής Αττικής, Φωτεινή Βρύνα, επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων της ΕΝΠΕ και αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Αττικής και η Ειρήνη Κουνενάκη, κοινωνιολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης, μέλος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ, και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων Δήμου Παλλήνης.

Πρόεδρος της Επιτροπής είναι η κ. Φωτ. Κούβελα και έργο της Επιτροπής για την Προώθηση και Παρακολούθηση των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι η διατύπωση προτάσεων και νομοθετικών παρεμβάσεων για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η παρακολούθηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και ο συντονισμός των πρωτοβουλιών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.