Διευκρινήσεις για την διαδικασία ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων εκ μέρους των Δήμων χωρίς δημοσίευση

Διαβάστε τις διευκρινήσεις της νομικής υπηρεσίας της ΚΕΔΕ για την διαδικασία ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση (άρθρου 32 παρ. 2γ ν.4412/2016)

Ακολουθείστε το link ΕΔΩ