Σε 120 δόσεις η εξόφληση οφειλών προς Δήμους. Σε 24 δόσεις οι χρεώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά

Νομοθετικές διατάξεις, που ρυθμίζουν σε 120 δόσεις τα χρέη των πολιτών και νομικών προσώπων προς τους δήμους και 24 δόσεις, για τα αδήλωτα τετραγωνικά περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε αργά χτες το βράδυ στη Βουλή και ψηφίζεται από την Ολομέλεια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος τη Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020. 

Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 136 έως 144 του πολυνομοσχεδίου, θεσπίζεται νέο πλαίσιο για ρύθμιση των οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς δήμους.

Ειδικότερα στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως οφειλές προς δήμους, ανεξάρτητα από τον τρόπο δημιουργίας τους, εφόσον αυτές έχουν δημιουργηθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για πρώτη φορά ο οφειλέτης θα μπορεί να βλέπει, συνολικά, όλες τις οφειλές του προς τους δήμους της χώρας και να υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στο ευνοϊκό καθεστώς ρυθμίσεων σε κάθε έναν από αυτούς.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από 1η Μαρτίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021.

Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, ώστε να μην επιβαρύνονται οι πολίτες και το προσωπικό των δήμων.

Η νέα ρύθμιση επιφέρει σημαντική μείωση των τελών και των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί, η οποία μπορεί να φτάσει στην πλήρη απαλλαγή, εφόσον γίνει εφάπαξ καταβολή της οφειλής.

Ειδικότερα οι προσαυξήσεις:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 100%,
β) αν εξοφληθούν σε δύο έως δώδεκα δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό 90%,
γ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς έως σαράντα οκτώ δόσεις, απαλλάσσονται
κατά ποσοστό 80%,
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις,
απαλλάσσονται κατά ποσοστό 70%,
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατόν είκοσι δόσεις,
απαλλάσσονται κατά ποσοστό 60%.

Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης είναι ορίζεται στα είκοσι ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και πενήντα ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Να σημειωθεί ότι εξαιρούνται από την παραπάνω ρύθμιση οι αναδρομικές χρεώσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέβαλαν δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών.

Σε αυτήν την περίπτωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 164 του σχεδίου νόμου, η εξόφληση θα γίνει σε έως 24 δόσεις.

Ειδικά για αυτές τις ρυθμίσεις και για τα φυσικά πρόσωπα η ελάχιστη δόση είναι 10€. Για τη ρύθμιση αυτή δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης.