Εφεξής, με τους νέους περιορισμούς θα λειτουργούν τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας

Σειρά εγκυκλίων εξέδωσε χθες το υπουργείο Εσωτερικών για την λειτουργία των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, προσαρμοσμένες στις νέες περιοριστικές διατάξεις για τον ρόλο της αντιπολίτευσης και την εκ νέου εισαγωγή του μεικτού ή δια περιφοράς συστήματος συνεδριάσεων με εκ νέου επίκληση του κορωνοϊού.   

Μαζί με αυτές τις δυο εφαρμοστικές εγκυκλίους εκδόθηκε σε πρότερο χρόνο και μια τρίτη, πολυσέλιδη που περιγράφει συνολικά την λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων.

Συγκεκριμένα, από την 15η Ιουλίου επανέρχεται το σύστημα συνεδριάσεων που ίσχυε για όλο το διάστημα που είχαν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα λόγω κορωνοΐου. Πρόκειται για μια διάταξη καλά κρυμμένη στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία διέλαθε της προσοχής και δεν συζητήθηκε καν, καθώς δυσχεραίνει κατά πολύ την παρέμβαση των επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κατά τις συνεδριάσεις ιδίως των δημοτικών συμβουλίων.

Έτσι, λοιπόν, προβλέπεται ότι τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, όπως και η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ θα συνεδριάζουν είτε διά περιφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, είτε με μεικτό σύστημα, δηλαδή με συνδυασμό της δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Μαζί με την επαναφορά του προγενέστερου πολλαπλού συστήματος συνεδριάσεων, που επαφίεται στην επιλογή του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου εάν θα καλέσει σε διά ζώσης συνεδρίαση τις παρατάξεις, εκδόθηκε και η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, που φέρνει τον περιορισμό και την φίμωση του λόγου στους επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Το θέμα απασχόλησε πολύ την συζήτηση στην Βουλή με σύμπασα την αντιπολίτευση να καταγγέλλει τον υπουργό Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη για φίμωση της αντιπολίτευσης και αυτός να αναγκάζεται να φέρει μια τροποποίηση.

Η διάταξη που θα εφαρμοστεί τελικώς περιορίζει μεν την αντιπολίτευση να φέρει θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την ημέρα της τακτικής συνεδρίασης, αλλά να της δίνει την δυνατότητα να το θέτει δυο ημέρες πριν την τακτική συνεδρίαση, είτε με επιλογή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου να μετατίθεται η συζήτηση για άλλη συνεδρίαση έπειτα από 15 ημέρες.

Βέβαια, με βάση προγενέστερη εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται ότι σε περίπτωση που το 1/3 των δημοτικών συμβούλων ζητήσουν τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου, αυτό συγκαλείται κανονικά. Η αρμοδιότητα σύγκλησης παραμένει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι «στην περίπτωση που ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν εκδώσει πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, αυτή εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τους συμβούλους που έκαναν την αίτηση».

«Η εκδιδόμενη πρόσκληση αφορά αποκλειστικά στο θέμα ή στα θέματα που έχουν αιτηθεί οι σύμβουλοι, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για τη σχετική εισήγηση ενώπιον του συμβουλίου.

Κατά τα λοιπά, η συνεδρίαση που έχει προκληθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του συμβουλίου δεν διαφοροποιείται από οποιαδήποτε άλλη συνεδρίαση», αναφέρεται στην εγκύκλιο της 15ης Ιουνίου 2022 για την λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων.