Χωρίς άδεια θα εκπέμπουν οι δημοτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί που ήδη λειτουργούν

Χωρίς την υποχρέωση χορήγησης θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί των ΟΤΑ.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει το αντισυνταγματικό κατά πολλούς διαχωρισμό ανάμεσα στις ιδιωτικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν «ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης» έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

Ενώ για τις πρώτες είναι η υποχρεωτική η χορήγηση της άδειες οι δεύτερες «εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού» και «με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το δικαίωμα να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με ίδια μέσα και τεχνικό εξοπλισμό μέσω της χρήσης ψηφιακών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται παρεμβολή στις ήδη παραχωρηθείσες στον πάροχο δικτύου