Σε εξέλιξη οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων με κυρίαρχη άποψη την αντίθεση στα «φαραωνικά εργοστάσια»

Συνεχίζονται οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διαχείριση των Απορριμμάτων που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, με τις ομιλίες του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Νίκου Βούτση, του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννη Τσιρώνη.

Ο κ. Ν. Βούτσης αναφερόμενος στην μέχρι σήμερα στρατηγική διαχείρισης των απορριμμάτων την χαρακτήρισε «χρεοκοπημένη» τονίζοντας με έμφαση «την αντίθεσή του στην κατασκευή φαραωνικών εργοστασίων απορριμμάτων.»

Ο αναπλ. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννης Τσιρώνης ξεκινώντας το χαιρετισμό του χαρακτήρισε τα απορρίμματα «ως χρυσορυχείο και ως πυλώνα ανάπτυξης, τα οποία όμως μέχρι σήμερα τα αντιμετωπίζουμε ως πρόβλημα…»

Ακολουθούν αποσπάσματα των δύο ομιλιών.

Ν. Βούτσης, υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

«Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί από αυτό εδώ το βήμα πριν από περίπου 4 χρόνια ως Περιφερειακός Σύμβουλος είχα εισηγηθεί την εναλλακτική προσέγγιση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τότε ήμασταν «φωνή βοώντος εν τη ερήμω», ενώ συγχαίροντας την Περιφερειακή Αρχή σημείωσε ότι η σημερινή πρωτοβουλία του Διεθνούς Συνεδρίου είναι πολύ σοβαρή.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στο σημαντικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης επεσήμανε: «Δεν πρέπει πλέον οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται σε εγγύτερη επαφή με τους πολίτες να έχουν απλά το ρόλο της διαχείρισης των κεντρικών πολιτικών της κεντρικής εξουσίας. Μαζί με τον κόσμο, το λαό οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να αμφισβητούν και να ηγούνται κινημάτων και πολιτικών που να χαρακτηρίζονται από καινοτομία, εφαρμογή σχεδίων τοπικής κλίμακας στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών».

Ως χρεοκοπημένη χαρακτήρισε τη μέχρι σήμερα στρατηγική στη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ τόνισε: «Μακριά από εμάς αντιλήψεις ότι τα σκουπίδια είναι η μεγάλη μπίζνα και ότι πρέπει να κατασκευαστούν τα φαραωνικά εργοστάσια. Η βασική επιλογή στη διαχείριση των απορριμμάτων έχει γίνει και δεν πρέπει να κάνουμε βήμα πίσω, τόσο για τη χώρα μας, όσο και για την Ευρώπη. Λύσεις υπάρχουν, εμπειρία υπάρχει, σύγκλιση απόψεων υπάρχει. Ιδού λοιπόν πεδίον δόξης λαμπρόν».

Γιάννης Τσιρώνης, αναπλ. υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Τα απορρίμματα εμπεριέχουν σημαντικό πλούτο με διπλή αξία: την πρώτη ύλη και την προστιθέμενη αξία της εργασίας. Δυστυχώς, η οικονομία μας τα τελευταία 50 χρόνια δεν ήθελε να δει αυτήν την αξία και τον πλούτο, γιατί είχε μια μονεταριστική λογική του ΑΕΠ. Δεν υπήρχε η πολιτική βούληση στη χώρα μας για την επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Έχουμε συμμάχους όμως σε αυτή τη μάχη που ξεκινάμε και αυτοί είναι η τεχνογνωσία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι ηλικιωμένοι που έχουν την εμπειρία και τη νοοτροπία του δεν πετάμε τίποτα, αλλά και τα νέα παιδιά που είναι πολύ ευαισθητοποιημένα. Επίσης, σύμμαχοί μας είναι οι μεγάλοι καταναλωτές». Τέλος, επεσήμανε τη βοήθεια που θα πρέπει να δοθεί στους Δημάρχους και κλείνοντας τόνισε: «Πρέπει να δούμε τα απορρίμματα ως περιουσιακό στοιχείο και όχι ως απόρριμμα».

  • Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίζονται με ομιλίες εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και φορέων.