Ανταποδοτικούς πόρους από το Αεροδρόμιο Σπάτων ζητούν οι Δήμοι Σπάτων-Αρτέμιδος, Ραφήνας-Πικερμίου & Μαρκόπουλου. Προσέφυγαν στο Σ.τ.Ε

Την ακύρωση της άρνησης των συναρμόδιων υπουργών να εκδώσουν απόφαση καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και ύψους δημοτικών τελών εκ μέρους του Αεροδρομίου των Σπάτων,

ζητούν οι Δήμοι, Σπάτων-Αρτέμιδας, Ραφήνας-Πικερμίου και Μαρκόπουλου μέσω προσφυγής τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Σημειώνεται, ότι από τη σύμβαση ανάπτυξης του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος (31 Ιουλίου 1995), μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», βασικός μέτοχος της οποίας είναι η γερμανικών συμφερόντων εταιρεία «Hochtief», προβλέπεται ότι η επίμαχη ανώνυμη εταιρεία οφείλει να καταβάλει ανταποδοτικούς και άλλους φόρους, όπως και τέλη σε δήμους και κοινότητες γύρω από το αεροδρόμιο.

Οι Δήμοι αυτοί είναι των Σπάτων – Αρτέμιδας (τέως Λούτσας), της Ραφήνας – Πικερμίου, της Παιανίας, Μαρκόπουλου, και του Κορωπίου.

Στην συνέχεια ψηφίστηκε ο νόμος 3631/2008 ο οποίος προέβλεψε ότι με απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών θα καθορίζεται η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των δημοτικών τελών και φόρων των 6 επίμαχων Δήμων από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

Όμως, από το 2008 κανένας από τους συναρμόδιους υπουργούς δεν υπέγραψε την προβλεπόμενη υπουργική απόφαση.

Η καταβολή των δημοτικών φόρων και τελών προς τους εν λόγω δήμους έπρεπε να είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2008.

Έτσι, οι Δήμοι την 28η Ιουνίου 2015 κατέθεσαν αίτηση στους συναρμόδιους υπουργούς και ζητούσαν να εκδοθεί η προβλεπόμενη από το νόμο 3631/2008 υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις διαδικασίες και το ύψος των δημοτικών τελών κ.λπ. που θα εισπράττονται από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Οι Δήμοι δεν έλαβαν καμία απάντηση από τους συναρμόδιους υπουργούς και προσέφυγαν στο ΣτΕ υποστηρίζοντας ότι από το 2008 έως και σήμερα, με το να μην εκδίδεται η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση παρέχεται προνομιακή θέση στην ανώνυμη εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», κάτι που παραβιάζει την Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αλλά και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, οι Δήμοι υποστηρίζουν ότι η επίμαχη φοροαπαλλαγή που παρέχει ουσιαστικά η πολιτεία προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αποτελεί κρατική ενίσχυση μονοπωλιακού χαρακτήρα, που θέτει σε προνομιακή θέση την επίμαχη εταιρεία, σε σχέση με άλλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, αλλά νοθεύονται και οι κανόνες του ανταγωνισμού.

Ακόμη, υποστηρίζουν οι Δήμοι ότι με τη μη έκδοση της προβλεπόμενης υπουργικής απόφασης παραβιάζεται και ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο οποίος το 1989 κυρώθηκε από την χώρα μας.

Επίσης, σύμφωνα με τους Δήμους, η ευνοϊκή αυτή μεταχείριση έναντι της ανώνυμης εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών», είναι αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 Συντάγματος), όπως επίσης προσκρούει και στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των ΟΤΑ, αφού τα τέλη, κ.λπ. αποσκοπούν στην κάλυψη των δαπανών των Δήμων.