Στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης η πρόταση χρηματοδότησης της αποχέτευσης

Ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του έργου της αποχέτευσης λυμάτων στο Δήμο Παλλήνης, προστίθεται στον διαδικαστικό «κυκεώνα» που κατά κανόνα χαρακτηρίζει παρεμβάσεις αυτού του μεγέθους, στη χώρα μας.

Ειδικότερα: αύριο, Παρασκευή 19 Απριλίου και ώρα 14.00, συνέρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης με μοναδικό θέμα, τη λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «Έργα απορροής ακαθάρτων υδάτων Δήμου Παλλήνης» και ειδικότερα: την κατασκευή του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης από το Δήμο Παλλήνης ως και τη θέση «Σίδερα» της λεωφόρου Κηφισίας με διέλευση από τα διοικητικά όρια των Δήμων Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου και με αποδέκτη το ΚΕΛ Ψυτάλλειας.