Ο Δήμος Βριλησσίων πρώτος στην προδιαλογή απορριμμάτων κατά το οκτάμηνο του 2018

Ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής. Προέκυψαν από τα ζυγιστήρια του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης Α.Ε. και αναφέρονται: στις ποσότητες των απορριμμάτων προς ταφή κατά τα οκτάμηνα 2016, 2017 και 2018, τη μεταβολή των απορριμμάτων των Δήμων που εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ στα οκτάμηνα 2017 και 2018, στην συμβολή της εγκατάστασης του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, στη μείωση των ποσοτήτων προς ταφή και στην ανταπόκριση των Δήμων στην προδιαλογή.

Ειδικότερα, τα στοιχεία για την προδιαλογή όσον αφορά το οκτάμηνο 2018, εμφανίζουν πρώτο το Δήμο Βριλησσίων με ποσοστό 27,1 και τελευταίο στην πρώτη δεκάδα των ΟΤΑ Αττικής, το Δήμο Παλλήνης με 7,7%.