Απάντηση της Ρένας Δούρου στην …ανταπάντηση του Γιάννη Σγουρού για την απορρόφηση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Επανέρχεται με νέα δήλωσή της στο ζήτημα της απορρόφησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ρένα Δούρου απαντώντας στην …ανταπάντηση του πρ. Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Σγουρού και κυρίως στους υπαινικτικούς ισχυρισμούς του ως προς την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την σημερινή Περιφερειακή Αρχή.

Η κ. Ρ. Δούρου, αναφερόμενη στον κ. Γ. Σγουρό δίχως να τον κατονομάζει, δηλώνει ότι «ορισμένοι επιχειρούν να «ξαναγράψουν την πραγματικότητα σχετικά με την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων από την Περιφερειακή Αρχή Αττικής» και στην συνέχεια εκθέτει έξη λόγους για τους οποίους είναι «μάταιη και άτεχνη μια τέτοια η προσπάθεια.»

Η δήλωσή της:

 

  1. Η νέα Περιφερειακή Αρχή αύξησε την απορροφητικότητα της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας σε ποσοστό 85%.
  2. Το ΕΣΠΑ αφορά τους πολίτες και όχι την προβολή εκείνων που το υλοποιούν. Κατά συνέπεια το ΕΣΠΑ δεν αποτελεί ιδιοκτησία κανενός ή μέσο αυτοπροβολής, αλλά επιβάλλει την υποχρέωση της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης υλοποίησής του προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Στη βάση αυτής της υποχρέωσης κρίνονται οι πάντες.
  3. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν όσοι συγχέουν την απορρόφηση των προγραμμάτων με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων, η οποία κρίνεται με άλλους δείκτες (π.χ. μόνιμες θέσεις απασχόλησης), δείχνουν ότι είτε αγνοούν είτε αποκρύπτουν την πραγματικότητα. Και στις δύο περιπτώσεις προσφέρουν κακή υπηρεσία στους πολίτες. 
  4. Οι συνολικές πληρωμές της διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 1/1/15 – 15/5/15 ανήλθαν σε 30 εκ. €, υπερκαλύπτοντας τις αντίστοιχες πληρωμές κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (1/1/14 – 15/5/14), περίοδο ευθύνης της προηγούμενης Διοίκησης.
  5. Η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ενεργεί με όρους διαφάνειας και δεν κρατά επιταγές στα συρτάρια της. Αυτές είναι πρακτικές του παρελθόντος που δεν εκφράζουν την Περιφερειακή Αρχή. 
  6. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται έγκυρα και να έχουν πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του αρμόδιου Υπουργείου (www.espa.gr) και στη διεύθυνση www.anaptyxi.gov.gr. Οι επικοινωνιακού τύπου ανακοινώσεις σχετικά με την υπογραφή κάποιας απόφασης ένταξης ή προγραμματικής σύμβασης δεν συνιστούν προβολή του έργου του ΕΣΠΑ/ ΠΕΠ Αττικής, αλλά αποτελούν – πεπερασμένη – πρακτική αυτοπροβολής.