Παραμένει μέχρι στιγμής σε αδράνεια το ηλεκτρονικό σύστημα αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

Σε “αδράνεια” μέχρι στιγμής (ώρα 11.30 π.μ., Πέμπτη 14 Ιουλίου)

παραμένει το πληροφορικό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης αναφορικά με το πρόγραμμα φιλοξενίας με voucher στους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2016-17.

Πρόκειται, όπως δηλώθηκε αρμοδίως για «προσωρινό τεχνικής φύσεως πρόβλημα, λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας» στην ειδική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις συμμετοχής από τους γονείς για τους παιδικούς σταθμούς υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστημα από 12 ως 29 Ιουλίου.