Τοποθετήθηκαν στις συνοικίες του Δήμου Βριλησσίων οι τρεις πρώτοι κομποστοποιητές

Το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης-ReThink του Δήμου Βριλησσίων αποτελεί ένα αστικό εργαλείο διαχείρισης των οργανικών απορριμμάτων προς τους κατοίκους, οι οποίοι μετατρέπονται από παραγωγοί οργανικών υπολειμμάτων σε παραγωγούς κομπόστ (πλούσιου εδαφοβελτιωτικού χώματος).

Η συμβολή αυτή οδηγεί στη δημιουργία μιας κοινότητας μηδενικών αποβλήτων, ένα εγχείρημα πρωτοποριακό όσο κι επιτακτικό σε μια εποχή που κάθε μας κίνηση έχει πλέον άμεση και φανερή επίδραση στο πλανήτη που ζούμε.

Στο Δήμο Βριλησσίων ήδη έχουν τοποθετηθεί 3 Συνοικιακοί Κομποστοποιητές που ήδη λειτουργούν στις εξής περιοχές:

Πάρκο Θεωδοράκη (ΤΥΠΕΤ),
Πάρκο Ρεματιάς,
1ο Δημοτικό σχολείο Βριλησσίων.

Στόχος είναι το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης να διευρυνθεί σε όλο το Δίκτυο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Βριλησσίων καλεί όλους τους δημότες, χρήστες και μη, να γίνουν κοινωνοί αυτής της δράσης, συμμέτοχοι και συνδημιουργοί, και να συμβάλλουν στη διεύρυνση κι επέκταση του δικτύου.

Γι᾽αυτό και την Τετάρτη 30-10-2019, ώρα 17.00 – 18.30 στο Πάρκο Ρεματιάς, βόρεια είσοδος, επί της οδού Μυκηνών, όπου θα γίνει συνάντηση συνεργασίας (πικνίκ και θεματική κουβέντα για την συνοικιακή κομποστοποίηση) και θα πραγματοποιηθούν:

• ενημέρωση για το Δίκτυο Συνοικιακής Κομποστοποίησης
• συζήτηση για την ορθή χρήση του Δικτύου
• ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρίας σχετικά με το Δίκτυο
• μοίρασμα κομπόστ και παραδοσιακών σπόρων από την Τράπεζα Παραδοσιακών Σπόρων του Αγροκτήματος Φοίφα
• δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους
• Συλλογή αιτήσεων για νέες θέσεις