Ενημέρωση του υπ. Εσωτερικών για τις τροποποιημένες διατάξεις στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου 4647/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ 204/16.12.2019) και ενώ ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο ισχύων Κύκλος Κινητικότητας (“Α’ Κύκλος 2019”), το Υπ. Εσωτερικών με νεότερη, επείγουσα εγκύκλιό του, ενημερώνει για την τροποποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.  

Ειδικότερα:

Α. ΑΡΘΡΟ 42

Με τις διατάξεις του άρ. 42 του ν. 4647/2019 αντικαθίστανται οι διατάξεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και προβλέπονται τα εξής:

1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υπαλλήλων στο ΕΣΚ είναι:

α) Η συμπλήρωση διετίας από το διορισμό ή, εφόσον ο διορισμός έγινε με μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής.

Αν η υποχρέωση παραμονής αφορά νομό, νησί ή παραμεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση ιδ΄ του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συμμετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για μετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου υφίσταται η δέσμευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύμφωνα με το άρθρο 11, επιτρέπεται η μετάταξη ή η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8, εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το ήμισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής.

Η εγκύκλιος απευθύνεται και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περιλαμβάνει δε και αναφορές για τις ειδικές ρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου για τις αποσπάσεις/μετατάξεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δείτε ΕΔΩ το σύνολο της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών