Ο Κρατικός Προϋπολογισμός αντικείμενο της αυριανής συνεδρίασης της ΚΕΔΕ

Το προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 και ειδικότερα οι δημοσιονομικές προβλέψεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, αύριο, ώρα 12:00 στα γραφεία της Ένωσης.

Εισηγήσεις επί του θέματος θα κάνουν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α, κ. Α. Καστρινός.

Κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθεί και η υπό έκδοση Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αφορά στον καθορισμό του ύψους της οφειλής προς τους Ο.Τ.Α. μέχρι του οποίου, δεν απαιτείται ταμειακή βεβαίωση και λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (άρθρο 167, παρ. 3 του ν. 3463/2006).

Επιπρόσθετα τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ θα συζητήσουν το αίτημα παράτασης του Προγράμματος «Δημιουργίας νέων τμημάτων σε υπάρχοντα κτήρια» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.