Κύκλωμα “ελληνοποίησης” αλλοδαπών αδειών οδήγησης εντόπισε η Περιφέρεια Αττικής

Κύκλωμα παράνομης μετατροπής αλλοδαπών αδειών οδήγησης σε ελληνικές άδειες οδήγησης, εντόπισαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, ύστερα από εντολή της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας Δούρου, σχετικά με τη διερεύνηση καταγγελιών.

Συγκεκριμένα, ύστερα από διερεύνηση καταγγελιών περί παράνομης μετατροπής αλλοδαπής άδειας οδήγησης (συγκεκριμένα Νότια Κορέα) σε ελληνική, καταχωρημένη σε όνομα υπηκόου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, διαπιστώθηκε ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο συγκεκριμένος φάκελος «είχε κάνει φτερά» από τη συγκεκριμένη Διεύθυνση Μεταφορών.

Στην προσπάθεια ανασύστασης του φακέλου διαπιστώθηκε ότι αυτή στηρίχθηκε σε μη υπαρκτή άδεια διαμονής, ενώ στην προσπάθεια επικοινωνίας με τον κάτοχο της άδειας, διαπιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί ανύπαρκτη διεύθυνση επικοινωνίας. Για τη διαπίστωση αυτή έγινε άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τις οικείες Πρεσβείες.

Κατά την αναζήτηση του φακέλου της συγκεκριμένης υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι είχαν εξαφανιστεί από το αρχείο της συγκεκριμένης υπηρεσίας τουλάχιστον άλλοι επτά (7) φάκελοι που αφορούν σε μετατροπές αλλοδαπών αδειών οδήγησης και συγκεκριμένα τρεις (3) από τη Δημοκρατία της Κορέας, μία (1) από τη Ρουμανία, δύο (2) από τη Δημοκρατία της Τσεχίας και μία (1) από τη Λιθουανία, για τις οποίες αναζητούνται περαιτέρω στοιχεία.

Η υπηρεσία έχει προβεί ήδη στην ανάκληση της συγκεκριμένης άδειας οδήγησης, έχει ενημερώσει την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να προβεί στην αφαίρεση αυτής και έχει ενημερώσει την οικεία Δ.Ο.Υ. προκειμένου να δεσμεύσει τον Α.Φ.Μ. που στηρίζεται σε πλαστά στοιχεία.

Επίσης, η Περιφερειάρχης Αττικής:

Α) ενημέρωσε ήδη εγγράφως την Εισαγγελία Αθηνών για τις άμεσες ενέργειές της κατά το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

Β) έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια Ε.Δ.Ε., προκειμένου να ελεγχθεί πειθαρχικά η υπόθεση και

Γ) έδωσε εντολή στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Περιφέρειας για τον έλεγχο των παρόμοιων υποθέσεων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής.