Δικαίωση Σπίρτζη από το Ελεγκτικό Συνέδριο: ΟΧΙ στην κατάτμηση έργων από τους Δήμους

Ελεγκτικό Συνέδριο/Νόμος Σπίρτζη

To νόμο Σπίρτζη για τις δημόσιες συμβάσεις (Ν. 4412/2016) επικυρώνει ουσιαστικά με απόφασή του (Πράξη 166/30.6.17) το το Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναφορικά με την κατάτμηση έργων και προμηθειών. Σύμφωνα με την απόφαση που αποκαλύπτει το site http://www.aftodioikisi.gr/) επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση έργων ή προμηθειών μόνο εφόσον «η, κατ’ είδος, συνολική δαπάνη για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 χωρίς ΦΠΑ».

Το κλιμάκιο του ΕΣ κλήθηκε να αποφανθεί μετά τη διαφωνία του Επιτρόπου του υπουργείου Εσωτερικών (πρώην υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης) και του δήμου Δέλτα για απευθείας ανάθεση «ποσού 4.689,50 ευρώ, που αφορά τμήματος της προμήθειας σπόρων, φυτών και δενδυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα της Δημοτικής Κοινότητας Εχεδώρου στο πλαίσιο αντίστοιχης σύμβασης ποσού 22.362,70 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ενέκρινε, δε, την πληρωμή του συγκεκριμένου χρηματικού εντάλματος, καθώς το ύψος της συνολικής σύμβασης ήταν κάτω από 20.000 ευρώ (18.033,87) χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή, επιτρέπεται απευθείας ανάθεση και δεν απαιτείται πρόχειρος διαγωνισμός όπως αυτό συμβαίνει για ποσά μεγαλύτερα των 20.000 ευρώ και έως 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το Ε.Σ. δέχεται τα όσα προβλέπει ο νόμος Σπίρτζη, ότι εφόσον πρόκειται για όμοιες προμήθειες οι ΟΤΑ θα πρέπει να προχωρούν σε έναν διαγωνισμό για το σύνολο των αναγκών τους σε ετήσια βάση.

Να σημειωθεί ότι από την πλευρά τους δήμαρχοι και περιφερειάρχες ζητούν να υπάρχουν εξαιρέσεις όταν πρόκειται για έκτακτες ανάγκες αλλά και να μπορούν να προχωρούν σε διαγωνισμούς για ομοειδείς προμήθειες στο πλάσιο περιφερειακών ή δημοτικών ενοτήτων.