Δημοτικά οχήματα των Δήμων, Παλλήνης Αγίας Παρασκευής, κ.ά. λειτουργούν με χρήση φυσικού αερίου

Πέντε δημοτικά οχήματα των Δήμων, Παλλήνης, Μεταμόρφωσης, Νέου Ηρακλείου, Αγίας Παρασκευής και Λυκόβρυσης-Πεύκης, μετατράπηκαν από βενζινοκίνητα οχήματα σε χρήση φυσικού αερίου με πρωτοβουλία του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) και της ΔΕΠΑ με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ήδη, η ΔΕΠΑ, ενέκρινε τη χρηματοδότηση και την οργάνωση των μετατροπών άλλων εννέα οχημάτων των Δήμων-Μελών του ΣΒΑΠ.
Παράλληλα, παρακολουθούνται οι επιδόσεις και οι καταναλώσεις των όσων οχημάτων έχουν μετατραπεί, με θεαματικά μάλιστα αποτελέσματα ως προς την εξοικονόμηση πόρων, αλλά και την ποιότητα των εκπεμπόμενων ρύπων.