Υπ. Υγείας προς Δήμο Παλλήνης: εξασφαλίστε μας τους χώρους και η Δομή Υγείας μπορεί να δημιουργηθεί στην πόλη σας

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης, την Τρίτη, 7 Απριλίου 2020, υποβλήθηκε πρόταση 11 Δημοτικών Συμβούλων των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει από το Υπουργείο Υγείας δημιουργία Πρωτοβάθμιας Δομής Υγείας στο Δήμο Παλλήνης.

Με ομόφωνη απόφαση, η πρόταση έγινε αποδεκτή και την ευθύνη προώθησης της ανέλαβε ο Δήμαρχος, κ. Θανάσης Ζούτσος.

Λίγο διάστημα μετά, η επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», κ. Ειρήνη Κουνενάκη επανέρχεται στο θέμα ζητώντας ενημέρωση από το Δήμαρχο ως προς την προώθηση της πρότασης και των όποιων προσωπικών ενεργειών ή παραστάσεων προς το Υπουργείο Υγείας.

Η απάντηση του Δημάρχου ήταν αρκούντως …αφοπλιστική, είπε, χαρακτηριστικά, ότι «εξ αιτίας των συγκυριών του κορωνοϊού και της υπερφόρτωσης των υπηρεσιών αυτό δεν ήταν μέχρι και σήμερα εφικτό» με αποτέλεσμα η παράταξη «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας», διαβλέποντας κωλυσιεργία και αμέλεια, να αναλάβει η ίδια την πρωτοβουλία και να αποστείλει προς τον Υπουργό Υγείας το αίτημα της τοπικής κοινωνίας για δημιουργία Κέντρου Υγείας στο Δήμο.

Η ανταπόκριση του Υπουργείου Υγείας προς την Δημοτική Παράταξη, ήταν, σχεδόν, άμεση, παρά το γεγονός ότι «οι συγκυρίες του κορωνοϊού και η υπερφόρτωση των υπηρεσιών» κατά τη δήλωση του κ. Α. Ζούτσου, «προκαλούσαν υπερφόρτωση».

Με απλά λόγια, λέει το υπουργείο στην Δημοτική Παράταξη, «ΕΜΕΙΣ, η Πόλη μας»: αν ο Δήμος σας, εξασφαλίσει τους κατάλληλους χώρους ανέγερσης ή διαμόρφωσης υπαρχουσών δομών, εδώ είμαστε, ελάτε να το συζητήσουμε…

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια απάντηση στους εκπροσώπους της συγκεκριμένης παράταξης, Ειρήνη Κουνενάκη και Μαρία Αμοργιανού, είχε δώσει τον Φεβρουάριο του 2019 και η τότε διοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Χρυσάνθη Κισκήρα, όταν και τότε είχε υποκινηθεί το θέμα από την ίδια παράταξη, δίχως όμως να υπάρξει το ανάλογο ενδιαφέρον εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι στους Δήμους της Αττικής που λειτουργούν σήμερα Κέντρα Υγείας, στις περισσότερες περιπτώσεις τα ακίνητα και οι εξοπλισμοί των δομών προέρχονται από τους Δήμους.

Ακολουθεί η απάντηση του Υπουργείου Υγείας την οποία η επικεφαλής της παράταξης, Ειρήνη Κουνενάκη, χαρακτηρίζει ως «πρόδρομο καλών εξελίξεων, αρκεί ο κ. Δήμαρχος να πειστεί ότι η τοπική κοινωνία αξίζει αυτής της Δομής»

Το έγγραφο του Υπουργείου

Από Γενική Δ/νση Υπηρεσιών Υγείας Δ/Νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Οργάνωσης Και Λειτουργίας Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Δημοσίου Τομέα

ΠΡΟΣ: 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής Ζαχάρωφ 3, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 115 21

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου.

Σχετ.: Έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης Δήμου Παλλήνης «Εμείς, η Πόλη μας» με θέμα: «Δημιουργία Δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Δήμο Παλλήνης».

Σας προωθούμε το ως άνω σχετικό, το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας, με το υπ’ αρ. 517/22-05-2020 έγγραφο του Γραφείου του Υφυπουργού, με το οποίο ζητείται η δημιουργία δομής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Δήμο Παλλήνης, προκειμένου να λάβετε γνώση και για ενδεχόμενες ενέργειες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Παράλληλα, σας γνωρίζουμε ότι, σε περίπτωση που η υπηρεσία σας κρίνει σκόπιμη τη δημιουργία δομής Π.Φ.Υ. στην εν λόγω περιοχή θα πρέπει στη σχετική εισήγηση να ληφθεί υπόψη, η πλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων, όπως:

η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων μέσω ανέγερσης ή διαμόρφωσης υπαρχουσών δομών και η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με τη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης (από κρατικούς ή ενωσιακούς πόρους).

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τους υπάρχοντες οικονομικούς περιορισμούς και δεδομένου ότι, η σύσταση νέων οργανικών θέσεων συνεπάγεται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, είναι απαραίτητη η αναζήτηση τρόπων μείωσης της εν λόγω επιβάρυνσης, μέσω της υπόδειξης εκ μέρους σας, ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων λοιπών δομών αρμοδιότητάς σας, προς κατάργηση/μετατροπή.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κοινοποίηση:

Δημοτική Παράταξη Δήμου Παλλήνης «Εμείς, η Πόλη μας», email: info@emeisipolimas.gr

Εσωτερική Διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υφυπουργού (σχετ. το υπ’ αρ. 517/22-05-2020 έγ^0^φβ
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Υπηρεσιών Υγείας
4. Δ/νση ΠΦΥ (3)