Σύνδρομο κενής μύτης… (Eugene Kern 1994)

Αντώνης Παπαβασιλείου

Σύνδρομο κενής μύτης: ένα σύνολο συμπτωμάτων, από τα οποία υποφέρουν κάποιοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μερική ή ολική κογχοτομή της μέσης ή και της κάτω ρινικής κόγχης,με ραδιοσυχνότητες ή άλλες τεχνικές.

Αντώνης Παπαβασιλείου
Ωτορινολαρυγγολόγος
Πρ. Διευθυντής 401 ΓΣΝΑ. ΩΡΛ Κλινική

Περίεργο όνομα….που περιγράφει και περιλαμβάνει ένα σύνολο συμπτωμάτων, από τα οποία υποφέρουν κάποιοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μερική ή ολική κογχοτομή της μέσης ή και της κάτω ρινικής κόγχης,με ραδιοσυχνότητες ή άλλες τεχνικές.

Μιά τεχνική σμίκρυνσης δηλαδή του όγκου των μικρών ανατομικών κατασκευών, που βρίσκονται στο πλάγιο τοίχωμα των ρινικών θαλαμών και είναι υπεύθυνες για την ύγρανση/αφύγρανση, θέρμανση/ψύξη και καθαρισμό του αέρα που αναπνέουμε.Κάποιοι από τους ασθενείς αυτούς, παραπονιούνται μετεγχειρητικά για έντονη ξηρότητα και σχηματισμό εσχαρών στο ρινικό βλεννογόνο, έχουν μια αίσθηση ψυχρότητας του εισπνεόμενου αέρα και έντονο το αίσθημα της ρινικής απόφραξης, παρ’ όλο που οι ρινικές θαλάμες είναι ανοιχτές και διευρυμένες σαν αποτέλεσμα της επέμβασης έγινε.

Παρόμοια συμπτώματα δηλαδή με αυτά των ασθενών που πάσχουν από ατροφική ρινίτιδα.

Το σύνδρομο σπάνιο μεν , αλλά το συναντώ όλο και συχνότερα τελευταία , είναι αποτέλεσμα υπερδραστηριότητας ή αμέλειας του χειρουργού, ιδιαίτερα με τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων τις μέρες μας, που στη προσπάθεια να μικρύνει τον όγκο των ρινικών κογχών, καταστρέφει τον επιφανειακό βλεννογόνο της κόγχης που περιέχει το λειτουργικό κροσσωτό αναπνευστικό επιθήλιο και της αισθητικές νευρικές απολήξεις του αυτόνομου νευρικού συστήματος και οδηγείται έτσι στο αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επεδίωκε.

Χρειάζεται επομένως προσοχή από τον ΩΡΛ χειρουργό: καλή τοπική αναισθησία, τοποθέτηση του ηλεκτροδίου βαθειά υποβλεννογόνια και μικρότερη διάρκεια και ένταση του χορηγούμενου ρεύματος .Το πολύ κάνει ζημιά.

Φυσιολογική μύτη αριστερά..Empty nose δεξιά.