Κύριε Δήμαρχε της Παιανίας…

Σπύρος Στάμου, Δήμαρχος Παιανίας

H Δημοκρατία κ. Σπύρο Στάμου δεν είναι σχήμα λόγου.

Είναι πλαίσιο αρχών, δοκιμάζεται στην καθημερινότητα και κρίνεται στο αποτέλεσμα.

Ο αποκλεισμός, η εχθρότητα και οι “τιμωρητικές” συμπεριφορές προς όσους έχουν άλλη άποψη ή εκθέτουν διαφορετική αξιολογική κρίση έναντι του λόγου, των επιλογών και των πράξεων του κάθε ασκούντος διοίκηση, πέραν των όποιων άλλων κρίσεων, συνιστούν έλλειμμα Δημοκρατίας, περίσσευμα αλαζονείας και κατάχρηση εξουσίας!

Συμφωνείτε;