Έντεκα έργα για 7 Δήμους της Ανατ. Αττικής μεταφέρονται από το «Φιλόδημος» στο «Αντώνης Τρίτσης»

Έντεκα έργα με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία από τα 459 του συνόλου της χώρας τα οποία, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, κ. Τάκη Θεοδωρικάκου μεταφέρθηκαν από το πρόγραμμα «Φιλόδημος» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», αφορούν Δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Τα έργα που ήταν προγραμματισμένα να χρηματοδοτηθούν και να υλοποιηθούν μέσω του «Φιλόδημου» και «επανέρχονται» με το νεοσύστατο πρόγραμμα, «Αντώνης Τρίτσης», είναι ενταγμένα σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα: για υποδομές, ύδρευσης, διαχείρισης αστικών λυμάτων και βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ακολουθεί αναλυτική αναφορά με τα έργα που αντιστοιχούν σε κάθε Δήμο.

Πρόσκληση Ι: Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση

Δήμος Κρωπίας, περιοχή Καρελλάς: αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης προϋπολογισμός 2.539.354,84 €

Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: αντικατάσταση τμήματος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Μαρκόπουλου, προϋπολογισμός 960.000,00 €

Δήμος Λαυρεωτικής: προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α. προϋπολογισμός, 3.000.000,00 €

Δήμος Ωρωπού: αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Οικισμού Αφιδνών, προϋπολογισμός, 850.000,00 €

Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος: προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου, προϋπολογισμός, 3.720.000,00 €

Δήμος Σαρωνικού: προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου -τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης Δήμου Σαρωνικού, προϋπολογισμός, 3.711.725,17 €

Δήμος Παιανίας: αντικατάσταση και επέκταση δικτύου ύδρευσης περιοχής Νότιας Γειτονιάς (περιοχή Μιχούλι) της Δ.Ε. Γλυκών Νερών και των Π.Ε. 7 και Π.Ε. 8 της Δ.Ε. Παιανίας του Δήμου Παιανίας, προϋπολογισμός, 2.848.000,00 €

Πρόσκληση II: έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης

Δ.Ε.Υ.Α Λαυρεωτικής: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πλάκας – ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κωνσταντίνου, κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων, επέκταση και ένταξη τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Κερατέας, προϋπολογισμός, 5.000.000,00 €

Πρόσκληση IV: έργα βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Δήμος Παιανίας: βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική Γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, προϋπολογισμός, 700.000,00 €

Δήμος Λαυρεωτικής: αγροτική οδοποιϊα Δήμου Λαυρεωτικής, προϋπολογισμός, 868.000,00 €

Δήμος Κρωπίας: αγροτική οδοποιία στο Πάτημα Κοκκιναράς Δήμου Κρωπίας, προϋπολογισμός, 602.590,77 €