Δικαίωμα στο νερό: σε ισχύ η νέα οδηγία Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατανάλωση νερού βρύσης

Τίθεται σε ισχύ η νέα οδηγία της Ε.Ε. για την βελτίωση της πρόσβασης στην κατανάλωση ποιοτικού νερού από την βρύση. Πρόκειται για μια οδηγία, η οποία έρχεται να υιοθετήσει την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» (Δικαίωμα στο Νερό).

Με τη νέα οδηγία τίθεται ως στόχος η μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένου νερού από τα νοικοκυριά της Ε.Ε., που θα αντιστοιχεί στην εξοικονόμηση περισσότερων από 600 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η νέα οδηγία φέρνει νέους κανόνες για να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του νερού βρύσης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί την απάντηση στο αίτημα περισσότερων από 1,8 εκατ. Ευρωπαίων που υπέγραψαν την πρώτη επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών υπό τον τίτλο «Right2Water», ζητώντας τη βελτίωση της πρόσβασης όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε ασφαλές πόσιμο νερό.

Τα κράτη – μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν τη δωρεάν παροχή νερού στα δημόσια κτίρια και θα ενθαρρύνουν εστιατόρια, κυλικεία και υπηρεσίες εστίασης να παρέχουν στους πελάτες τους νερό είτε δωρεάν είτε χρεώνοντας ένα χαμηλό τίμημα εξυπηρέτησης.

Τα κράτη- μέλη πρέπει επίσης να φροντίσουν να βελτιωθεί η πρόσβαση ευάλωτων και μειονοτικών ομάδων, όπως οι πρόσφυγες, οι νομαδικές κοινότητες, οι άστεγοι και οι Ρομά, σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Παράλληλα, η Ε.Ε. θα θεσπίσει αυστηρότερα όρια για ορισμένους ρύπους, όπως ο μόλυβδος, με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα του πόσιμου νερού, να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση για όλους και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι πολίτες να στραφούν από το εμφιαλωμένο νερό στο νερό της βρύσης.

Έως τις αρχές του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατάρτιση ενός καταλόγου με σκοπό την παρακολούθηση ουσιών και χημικών ενώσεων που προκαλούν ανησυχίες στην κοινή γνώμη και την επιστημονική κοινότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία.

Στον κατάλογο αυτό θα περιλαμβάνονται φαρμακευτικές ουσίες, ενδοκρινικοί διαταράκτες και μικροπλαστικά.