Πρόγραμμα περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων στον Δήμο Παιανίας

Πρόγραμμα περιβαλλοντικών εκπαιδεύσεων ξεκινά στον Δήμο Παιανίας σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Οργανισμό We4all με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Green Future» και έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των παιδιών για μείζονα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας.

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι μόνο η ενημέρωση σχετικά με την κλιματική κρίση, αλλά και η παροχή άμεσων και πρακτικών λύσεων που τα παιδιά μπορούν να εφαρμόσουν στην καθημερινότητα τους για την καταπολέμηση αυτής της κρίσης.

Μέσω διαδραστικών παρουσιάσεων και παιχνιδιών, επιχειρείται η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς και η διάδοση του μηνύματος ότι η προστασία του πλανήτη μας είναι καθήκον όλων μας.

Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται σε συνεργασίας του Περιβαλλοντικού Οργανισμού We4all, της Πολιτικής Προστασίας και του Αυτοτελούς Γραφείου Παιδείας, ξεκινά την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας ενώ την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί στο 2ο Νηπιαγωγείο Παιανίας.