Υπό την προστασία της Περιφέρειας, οι υγρότοποι της Αττικής

Υδατικά συστήματα υψηλής σημασίας για την βιοποικιλότητα με δυνατότητες αναπτυξιακών δράσεων αναψυχής στο αστικό και περιαστικό τοπίο, οι υγροβιότοποι της Αττικής και όχι μόνο, «απαιτούν» την προστασία μας, ως απόκριση στην ανάγκη διατήρησής τους ενόψει της κλιματικής αλλαγής. 

Με συγκεκριμένους άξονες προτεραιότητας και μέτρα στην στρατηγική της, η Περιφέρεια Αττικής αναπτύσσει συστηματική δράση για την προστασία τους, καθώς στην επικράτεια της διατηρούνται υγρότοποι που δεν είναι αμελητέοι, ούτε ως προς τον αριθμό, ούτε ως προς τη σπουδαιότητά τους. Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 100, σε ρέματα και τις εκβολές τους, σε παράκτια έλη και λιμνοθάλασσες, σε λίμνες που φιλοξενούν σημαντικούς αριθμούς από υδρόβια πουλιά και αξιόλογα είδη χλωρίδας και πανίδας.

Με την ευκαιρία της σημερινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων η οποία αποτελεί αφορμή για ενημέρωση και συμμετοχή του κοινού στην γενική προσπάθεια διατήρησης τους, ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος μιλά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την αειφόρο διαχείριση και τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στον τομέα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρει ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρεια στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου ORIENTGATE, το οποίο είναι «Ένα δομημένο δίκτυο για την ενσωμάτωση της γνώσης για το κλίμα, την πολιτική και το σχεδιασμό» (με 85% χρηματοδότηση από το Διακρατικό Πρόγραμμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης), διαθέτει πλέον, «Στρατηγική και άξονες για την προστασία των υγροτόπων και την προσαρμογή τους στην κλιματική αλλαγή».

Επίσης, προσθέτει, η Περιφέρεια αυτή τη στιγμή, υλοποιεί με εταίρους το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιοοικονομίας, ένα ακόμα συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής».

Ειδικότερα κατά τις εργασίες που ακολούθησαν, μεταξύ άλλων:

Δημιουργήθηκε φάκελος επιστημονικής τεκμηρίωσης θέσης και ορίων 38 υγροτόπων εκ των 54 που ερευνήθηκαν.

Διαμορφώθηκε οδικός χάρτης ενεργειών με μέτρα και δράσεις ομαδοποιημένα ανά υγρότοπο σε πέντε μεγάλες κατηγορίες

Συντάχθηκε απογραφικός κατάλογος 54 υγροτόπων

Έγινε αξιολόγηση των αναγκών διαχείρισης και αποκατάστασης του υγροτόπου στο Βουρκάρι Μεγάρων

Παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτων του Ρέματος Πικροδάφνης και τεκμηριώθηκαν οι ανάγκες διαχείρισης της λίμνης Κουμουνδούρου

Διενεργήθηκαν μετρήσεις για την ποσοτική κατάσταση των υδάτων στον υγρότοπο του Εθνικού Πάρκου Σχινιά και προτάσεις αποκατάστασης με έμφαση στα ύδατα.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας, διάχυσης της πληροφορίας και ευαισθητοποίησης του κοινού και των εμπλεκόμενων φορέων, μέσα από μία σχεδιασμένη στρατηγική επικοινωνίας.

Ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος με αφορμή την συστηματική δράση της Περιφέρεια Αττικής στον τομέα αυτό, υπογραμμίζει ότι η Περιφέρεια «οφείλει να συνδυάσει τις ανάγκες που προκύπτουν από την υπερσυγκέντρωση ανθρώπινου πληθυσμού, διαφορετικών δραστηριοτήτων, αλλά και συχνά ανταγωνιστικών χρήσεων γης, με την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία των υγροτόπων», τους οποίους χαρακτηρίζει «σημαντικό στοιχείο» του φυσικού περιβάλλοντος και τόπους «υψίστης σημασίας για τη βιοποικιλότητα, καθώς η αξία τους στην κλίμακα του τοπίου είναι πολλαπλάσια της έκτασης που καλύπτουν», δεδομένου ότι στηρίζουν πλούσια τροφικά πλέγματα, είναι σταθμοί τροφοδοσίας για τα μεταναστευτικά πουλιά και φιλοξενούν σπάνια υδρόβια χλωρίδα και σπάνια πανίδα.

Επισημαίνει ότι η λειτουργική τους αξία δεν περιορίζεται μόνο στα παραπάνω, αλλά και ως υδατικά συστήματα, τόποι αναψυχής ή ακόμα και ανάπτυξης δραστηριοτήτων, που η κοινωνία θα πρέπει να διαχειριστεί και να προστατεύσει. Ένας σημαντικός αριθμός υγροτόπων της Αττικής έχει μέχρι σήμερα εξαφανιστεί ή είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένος. Στην πλειονότητά τους οι εναπομείνασες υγροτοπικές περιοχές είναι μικρές, με σημαντικά όμως στοιχεία υγροτοπικών οικοτόπων, αναγκαία κατά το σχεδιασμό «πράσινων διαδρόμων» και ελεύθερων «χώρων άγριας ζωής» στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον.