Ξεκινάνε εντός του Μαρτίου οι ψεκασμοί καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Παλλήνης

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία συμβασιοποίησης του έργου ψεκασμών και καπολέμησης κουνουπιών στις δημοτικές ενότητες του Δήμους Παλλήνης και σε σχετικά σύντομο χρόνο αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες επεμβάσεις στη βάση του προγραμματισμού της διεύθυνσης καθαριότητας περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης. 

Το ποσό της δαπάνης που θα καταβληθεί από ίδιους πόρους του Δήμου ανέρχεται, συμπεριλαμαβνομένου ΦΠΑ 24%, στα 15.000 € και η χρονική διάρκεια της σύμβασης λήγει στις 29 Δεκεμβρίου 2017.