Στη μείωση των ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών προσβλέπει το υπουργείο Παιδείας. Αντιδρούν καθηγητές και δάσκαλοι

Να μειώσει τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών κατά 50% επιχειρεί το υπουργείο Παιδείας, προκαλώντας τις αντιδράσεις καθηγητών και δασκάλων. Συγκεκριμένα: το υπουργείο Παιδείας έστειλε την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 πρόταση στις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την οποία οι ειδικότητες θα μειωθούν σε 80 από 163 που είναι σήμερα, γεονός που προκάλσεσε τις διαμαρτυρίες των καθηγητών οι οποίοι εκτιμούν ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές θα κληθούν να διδάξουν σε γυμνάσια και λύκεια μαθήματα που οι ίδιοι δεν διδάχθηκαν στο πανεπιστήμιο, ενώ ο ανταγωνισμός για μια θέση στη δημόσια εκπαίδευση θα αυξηθεί και πολλές ειδικότητες θα μείνουν εκτός σχολείων. 

Το θέμα της περικοπής στις ειδικότητες των εκπαιδευτικών έχει τεθεί προς συζήτηση εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά ποτέ οι κατά καιρούς πολιτικές ηγεσίες του υπουργείου δεν είχαν προχωρήσει στις αναγκαίες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το οποίο διαμόρφωσε την πρόταση, “η δημιουργία ενιαίων ειδικοτήτων θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τις ανάγκες των δημόσιων σχολείων.”

Με την άποψη αυτή όμως διαφωνούν ριζικά οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επισημαίνουν ότι με τη δημιουργία ενοποιημένου πίνακα, βάσει του οποίου θα γίνονται οι προσλήψεις αναπληρωτών (πιθανώς και οι μόνιμοι διορισμοί), είναι πολύ πιθανό κάποιες ειδικότητες να μην καταφέρουν ποτέ να ενταχθούν στη δημόσια εκπαίδευση.