Παράλληλη ασφάλιση εκπαιδευτικών από 1η Ιανουαρίου 2017

Με ανακοίνωση της, η Ομοσπονδία Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.) ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς που έχουν υπαχθεί στο ασφαλιστικό καθεστώς….

….του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) ότι ο νόμος 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α΄/12-5-2016), «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», γνωστός και ως το «Νέο Ασφαλιστικό ή νόμος Κατρούγκαλου», άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα για το ασφαλιστικό καθεστώς τους.

“Σύμφωνα με τον νέο νόμο -αναφέρεται στην ανακοίνωση- όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, άρα και οι εκπαιδευτικοί θα υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Βάση αυτού οι εκπαιδευτικοί που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς είτε υποχρεωτικής ασφάλισης, είτε προαιρετικής ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς ασφάλισης (π.χ. ασφάλιση στο Δημόσιο και στο ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ ή το ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ή αντίστροφα) μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, μπορούν (από 1-1-2017) προαιρετικά να εξακολουθήσουν την καταβολή των εισφορών τους στο δεύτερο ταμείο.

Στην περίπτωση αυτή θα καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς δηλαδή θα επωμίζονται εξολοκλήρου και τις εργοδοτικές εισφορές της δεύτερης ασφάλισής τους. Για τη προαιρετική συνέχεια της παράλληλης ασφάλισης οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και διοικητικοί υπάλληλοι των σχολικών μονάδων οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην υπηρεσία τους με την οποία να γνωστοποιούν εάν επιθυμούν ή όχι την συνέχεια της παράλληλης ασφάλισή τους.

“Επομένως -καταλήγει η ανακοίνωση της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.- οι συνάδελφοι που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι αν παραμείνουν στο καθεστώς της διπλής ασφάλισης θα πρέπει να πληρώσουν και την εισφορά του εργοδότη ένα ποσό περίπου 290 Ευρώ μηνιαίως. Εάν δεν θέλουν να πληρώνουν το ποσό αυτό να καταθέσουν αίτηση διακοπής της παράλληλης ασφάλισης το αργότερο έως το τέλος του χρόνου.”