Από 1η Οκτωβρίου οι κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές φοιτητών

Μετεγγραφές φοιτητών

Τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις των φοιτητών για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή στα ΑΕΙ και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37 – 151.80 – Μαρούσι).

Σημειώνεται ότι η κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή αφορά ιδιαίτερα σοβαρές και καλά τεκμηριωμένα περιπτώσεις.

Οι λεπτομέρειες για τις αιτήσεις και ο πίνακας με τους κωδικούς των τμημάτων ΑΕΙ και ΑΕΑ είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου http://www.minedu.gov.gr