Στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα προετοιμάζονται για την εφαρμογή της δράσης «Η τσάντα στο σχολείο»

Στα Δημοτικά Σχολεία που θα ξεκινήσουν την εφαρμογή του προγράμματος “Η τσάντα στο Σχολείο” συγκαταλέγεται και το 8ο Δημοτικό του Γέρακα (στεγάζεται στο κτήριο που λειτουργούσε το 3ο Δημοτικό) και στα πλαίσια αυτής της ευθύνης, η διεύθυνση του Σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών του.  

Στο έντυπο ενημέρωσης μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι “ο Σύλλογος Διδασκόντων πρόκειται σύντομα να αποφασίσει τον ορισμό των Σαββατοκύριακων που θα υλοποιηθεί η δράση.”

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Σχολείου

 

Με τη συγκεκριμένη δράση καθιερώνεται η παραμονή της σχολικής τσάντας των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου για τουλάχιστον ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, στο σχολείο. H τσάντα των μαθητών/τριών παραμένει στο σχολείο την Παρασκευή, πριν από το Σαββατοκύριακο που έχει αποφασιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, έως την Δευτέρα.

Επισημαίνεται, ότι η παραμονή της τσάντας στο σχολείο δεν αποτελεί μια συμβολική παρέμβαση, αλλά επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να μην ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου.

Η οργάνωση της μελέτης των μαθητών και των μαθητριών, καθώς και ο χρόνος που απαιτείται καθημερινά για την υλοποίηση των κατ’ οίκον εργασιών αποτελούν ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τη μάθηση, την ανάπτυξη και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της σχολικής ζωής και σύνδεσής της με την κοινωνική πραγματικότητα, εφαρμόζεται η δράση με σεβασμό στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας, με γνώμονα την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και στις κατ’ οίκον εργασίες.

Σε καμία περίπτωση η υλοποίηση της δράσης δεν οδηγεί σε μετάθεση των κατ’ οίκον εργασιών που συνήθως ανατίθενται το Σαββατοκύριακο στις άλλες μέρες της εβδομάδας.

Σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν ισοδυναμεί με εγκατάλειψη της μελέτης ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση. Η δράση θα υλοποιηθεί έως τον Ιούνιο του ιδίου έτους και μετέπειτα από την έναρξη κάθε διδακτικού έτους έως την λήξη του.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων θα αποφασίσει και θα ορίσει τα Σαββατοκύριακα που θα υλοποιηθεί η δράση.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα σας ενημερώσουν για τις ακριβείς ημερομηνίες πριν την έναρξη της δράσης και τους μαθητές / τριες της τάξης τους για τις ενδεχόμενες μεταβολές και προσαρμογές που θα προκύψουν στη σχολική καθημερινότητα, για το πρόγραμμα της Δευτέρας, τον έλεγχο εκ μέρους των μαθητών του περιεχομένου της σχολικής τσάντας που θα αφήσουν στο σχολείο για το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου.