Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Παλλήνης (Κάντζας)

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης, προκήρυξε ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, κ. Άγγελος Λιακόπουλος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης, οδός Λεονταρίου-Κολλεγίου στο γραφείο της Διευθύντριας κ. Ευγ. Παναγιωτοπούλου.

Ακολουθούν, η διακήρυξη του Διαγωνισμού και το Απόσπασμα από το πρακτικό της 26ης Ιανουαρίου 2017 συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.