Διαγωνισμός δημιουργικής έκφρασης για τους μαθητές των δύο βαθμίδων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Την εκ νέου διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής και γενικότερα δημιουργικής έκφρασης των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Να σκέφτεσαι τους άλλους» αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Παιδείας Πολιτισμού και Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ» του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος, αποδεχόμενο, πρόταση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος. 

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε τα δύο τελευταία χρόνια με συμμετοχή άνω των 1.000 μαθητών από τα Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Σπάτων και Αρτέμιδος και για το λόγο αυτό κρίθηκε χρήσιμο να επαναληφθεί και φέτος με συνδιοργάνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και του Νομικού Προσώπου του Δήμου.

Σύμφωνα με την απόφαση αποδοχής της πρότασης της Ένωσης Συλλόγων Γονέων “τα αποτελέσματα της καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών θα πρέπει να παρουσιαστεί σε ανάλογες εκδηλώσεις και εκθέσεις, που θα πραγματοποιηθούν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, ενώ η διοργάνωση θα βασιστεί και στην εθελοντική δουλειά γονέων, εκπαιδευτικών και εικαστικών, λογοτεχνών, κλπ.”

Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί σε σχετικά σύντομο χρόνο.