33ος Κύκλος Μαθημάτων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017) στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο

Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε στην ιδέα και στον πολιτισμό τού Βιβλίου και κατόρθωσε, τα 21 χρόνια που λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα. 

Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει από τις φιλόξενες αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου, παρακολουθώντας κάποιες από το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται καθημερινώς όλο τον χρόνο στη Στοά τού Βιβλίου.

Παλαιό όραμα τής Στοάς τού Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων.

Πανεπιστημιακοί Καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο αντικείμενο.

Η όλη σειρά μαθημάτων έχει το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τής παιδείας, την ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων με μόνο κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και το όλο μορφωτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δραστηριότητα, η οποία χαρακτηρίζεται κυριολεκτικά ως «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» και αποτελεί πλέον έναν επιτυχημένο θεσμό, ίσως το πιο επιτυχημένο κοινωνικό παράδειγμα τής διά βίου μάθησης, που ολοκληρώνει ήδη τον ενδέκατο χρόνο λειτουργίας του.

Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική απήχηση που έχουν τα μαθήματα αυτά στο ευρύτερο κοινό, η οποία οφείλεται προφανώς στο επίπεδο διδασκαλίας, στην εγκυρότητα των επιλεγμένων ομιλητών (πανεπιστημιακών κατά το πλείστον), στην επιλογή των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρονται, καθώς και στην όλη οργάνωση και λειτουργία τού Ελευθέρου Πανεπιστημίου.

Στους 32 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και σε 188 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδικότητάς τους περισσότεροι από 300 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, ειδικοί ερευνητές, συγγραφείς και καλλιτέχνες σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.

Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό (διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό και ενδεικτική βιβλιογραφία.

33ος Κύκλος Μαθημάτων

Στον 33ο Κύκλο Μαθημάτων (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2017) θα διδάξουν επίλεκτα μέλη της ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα τής ειδικότητάς τους που αναφέρονται στον ρωμαϊκό πολιτισμό, στον πολιτισμό τού βορείου Αιγαίου, στην ποίηση, τη φιλοσοφία, στις διεθνείς σχέσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα

5 Μαθήματα για τη Ρώμη

Θεόδωρος Παπαγγελής

Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

5 Μαθήματα Αρχαιογνωσίας

Βασίλης Λαμπρινουδάκης

Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συντονιστής τής ενότητας

 

5 Μαθήματα για τη σύγχρονη ποίηση

Γιάννης Μπασκόζος, συντονιστής τής ενότητας

Δημοσιογράφος, κριτικός Λογοτεχνίας, συγγραφέας

 

5 Μαθήματα Φιλοσοφίας

Νίκος Χαραλαμπόπουλος

Επίκ. Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

5 Μαθήματα για τις Διεθνείς Σχέσεις

Δρ Κωνσταντίνος Φίλης

Διευθυντής Ερευνητικών Προγραμμάτων τού Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και Επικεφαλής τού Τομέα Ρωσίας-Ευρασίας και ΝΑ Ευρώπης

Πληροφορίες

Για το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και για εγγραφές: www.stoabibliou.gr, τηλ. 210 3253989