Επιμορφωτική Εσπερίδα στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα για την “Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης”

Επιμορφωτική εσπερίδα με τίτλο “Η Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαίδευσης – η δράση Teachers4Europe” πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 18:00 στο Αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Γέρακα υπό την αιγίδα του Δήμου Παλλήνης. 

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και τις “Τ4Ε Ambassadors Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και στη διάρκεια της θα παρουσιαστούν θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχος της Επιμορφωτικής Εσπερίδας, η δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών οι οποίοι, με γνώση και δεξιότητα να κοινωνούν στους μαθητές τους θέματα συναφή με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, εξελίξεις και προοπτικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση και με καινοτόμες βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων.

Σκοπός απώτερος, η έγκυρη ενημέρωση των μαθητών για να μπορούν να είναι οι μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της ΕΕ.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν στο τέλος της εσπερίδας βεβαιώσεις συμμετοχής.