Τρεις οι διατηρητέοι Αντιδήμαρχοι, πέντε οι απερχόμενοι στο Δήμο Παλλήνης. Έξι από Γέρακα, δύο από Παλλήνη

antidimarxoi-dimos-pallinis

Πέντε αλλαγές στην σύνθεση των Αντιδημάρχων του Δήμου Παλλήνης από σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου 2021.

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Αθαν. Ζούτσου οι ως χθες Αντιδήμαρχοι, Βασιλική Μελισσά, Εμμανουήλ Στεφανάκης, Σταματίου Θεόδωρος, Μαρία Διακάκη και Διονυσία Κουκουβάου, αντικαταστάθηκαν από τους Δημήτρη Καρρά, Δημήτρη Μπαξεβάνη, Γιώργο Μουρτζιάπη, Παναγιώτη Σωτηρόπουλο και Ασπασία Τσιτζικάκη με λήξη θητείας, τρεις από το σύνολο των 8 στις 31 Αυγούστου 2022 και οι υπόλοιποι πέντε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

…Σταθερές αξίες -δεν αντικαταστάθηκαν- οι Φώτης Αβαρκιώτης, Βασίλης Δημητριάδης, Καλλιόπη Ζινέλη, ενώ ο Θόδωρος Σταματίου, συνεχίζει ως εντεταλμένος σύμβουλος με προσδιορισμένα καθήκοντα όπως και ο Μανώλης Στεφανάκης. (αναφέρονται στη συνέχεια)

Στα θετικά του ανασχηματισμού των Αντιδημάρχων, η “επιστράτευση” του Δημήτρη Καρρά με αντικείμενα ευθύνης, μεταξύ άλλων, την εποπτεία των υπηρεσιών καθαριότητας και της πολιτικής προστασίας. Πρωτοεκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Γέρακα το 1994 σε ηλικία 29 ετών και έκτοτε μέχρι και σήμερα επανεκλέγεται αδιάλειπτα.

Στην σημειολογία του ανασχηματισμού προεξέχουσα θέση το γεγονός ότι από τους 8 Αντιδημάρχους οι 6 προέρχονται από το Γέρακα και οι δύο (Δημ. Μπαξεβάνης και Καλ. Ζινέλη) από την Παλλήνη.

Επίσης: ο μοναδικός εκλεγόμενος στη δημοτική ενότητα Ανθούσας, Άγγελος Λιακόπουλος έμεινε “εκτός νυμφώνος”, μένει να δούμε τι θα συμβεί στις δημαιρεσίες της 7ης Νοεμβρίου για να εξαχθούν τα όποια συμπεράσματα.

(σε βάρος του Άγγελου Λιακόπουλου εκκρεμεί αναφορά Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης για παράνομη συμμετοχή στην ψηφοφορία πρόσφατης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης για το Σχέδιο Πόλης Ανθούσας. Ο κ. Αγ. Λιακόπουλος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διάταξης του νόμου περί αυτοδιοίκησης, ως “έχων έννομο συμφέρον” στο συζητούμενο θέμα όφειλε να απέχει της ψηφοφορίας. Αυτό δεν συνέβη, -ο ίδιος συνεπικουρούμενος από τον Δήμαρχο κ. Αθ. Ζούτσο, υπεραμύνθηκε του δικαιώματος του να συμμετέχει της ψηφοφορίας- το ζήτημα μετά την έγγραφη καταγγελία είναι σε διαδικασία διερεύνησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και στο ενδεχόμενο που από τον εξελισσόμενο έλεγχο, βεβαιωθεί η παρανομία, θα εκπέσει της ιδιότητας του μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου.)

Οι 8 Αντιδήμαρχοι

Δημήτριος Καρράς

 1. Ορίζεται ως άμισθος Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Καρράς Δημήτριος, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και του μεταβιβάζονται,

α) καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία Υπηρεσιών Καθαριότητας.
 2. Πολιτική Προστασία.
 3. Εποπτεία Υπηρεσιών Συντήρησης Οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και Δημοτικών Εγκαταστάσεων.
 4. Εποπτεία Υπηρεσιών Δημοτικού Φωτισμού.
 5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Παλλήνης:

 1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
 3. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 4. Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

Δημήτριος Μπαξεβάνης

 1. Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μπαξεβάνης Δημήτριος, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και του μεταβιβάζονται, καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Εποπτεία υπηρεσιών συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου.
 3. Εποπτεία συντήρησης και αναβάθμισης αστικού εξοπλισμού εν γένει.
 4. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Φώτης Αβαρκιώτης

 1. Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Αβαρκιώτης Φώτιος, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και του μεταβιβάζονται

α) καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Εποπτεία κατασκευής και συντήρησης έργων ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
 2. Εποπτεία διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών ύδρευσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
 3. Συντονισμός και εποπτεία Τεχνικού Συνεργείου ύδρευσης (αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης), καλής λειτουργίας αντλιοστασίων και δεξαμενών.
 4. Εποπτεία λειτουργίας λαϊκών αγορών.
 5. Η τέλεση Πολιτικών Γάμων.

β) κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες στη δημοτική ενότητα Ανθούσας:

 1. Εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
 2. Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των κτηρίων της δημοτικής ενότητας.
 3. Υπογραφή με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
 4. Συνεργασία με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου για την επίλυση των προβλημάτων της.

Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

 1. Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και του μεταβιβάζονται, καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Εποπτεία θεμάτων Παιδείας και Σχολικής Στέγης.
 3. Συντονισμός και Εποπτεία των δράσεων Δια Βίου Μάθησης.
 4. Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων φροντίδας αδέσποτων ζώων.
 5. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Βασίλης Δημητριάδης

 1. Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Δημητριάδης Βασίλειος, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και του μεταβιβάζονται, καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Συντονισμός και εποπτεία της λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.
 3. Ψηφιακή Πολιτική και Καινοτόμες Υπηρεσίες.
 4. Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
 5. Εξυπηρέτηση του πολίτη.
 6. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Γιώργος Μουρτζιάπης

 1. Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μουρτζιάπης Γεώργιος, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και του μεταβιβάζονται, καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεών τους.
 3. Συντονισμός θεμάτων Δημόσιας Συγκοινωνίας.
 4. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Καλλιόπη Ζινέλη

 1. Ορίζεται ως άμισθος Αντιδήμαρχος, η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας η κα Ζινέλη Καλλιόπη, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και της μεταβιβάζονται, καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Σχεδιασμός, συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Δήμου Παλλήνης καθώς και εφαρμογής των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Πολιτικής εν γένει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες.
 3. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Ασπ. Τσιτζικάκη

 1. Ορίζεται ως Αντιδήμαρχος, η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας κα Τσιτζικάκη Ασπασία, με θητεία από 1-9-2021 έως 31-12-2022 και της μεταβιβάζονται, καθ’ ύλην οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Εποπτεία των Υπηρεσιών Κοινωνικής πολιτικής, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.
 3. Ανάπτυξη Εθελοντισμού και Εθελοντικών Δράσεων.
 4. Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Ισότητας των Φύλων.
 5. Συντονισμός και εποπτεία των δράσεων Πρόληψης της Παραβατικότητας
 6. Τέλεση Πολιτικών Γάμων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον διορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του, ασκεί ο Δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καρρά Δημητρίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Τσιτζικάκη Ασπασία. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αβαρκιώτη Φώτιου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητριάδης Βασίλειος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καρράς Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, όταν δε απουσιάζει ή κωλύεται και αυτός, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπαξεβάνη Δημήτριο.

Οι δύο εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Θόδωρος Σταματίου

Αναθέτεται χωρίς αμοιβή, στον κ. Σταματίου Θεόδωρο, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης, η εποπτεία και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:

 • Παρακολούθηση κατασκευής έργων φυσικού αερίου.
 • Εποπτεία της κατασκευής συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
 • Εποπτεία και συντονισμός διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών αποχέτευσης ακαθάρτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες.
 • Παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.) για την κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου αποχέτευσης και εξωτερικών διακλαδώσεων σε οικισμούς Α’ προτεραιότητας της οδηγίας 91/271 ΕΟΚ.
 • Ειδικών θεμάτων Διαχείρισης των Δικτύων Ύδρευσης, των Δημοτικών Κοινοτήτων Ανθούσας, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Μανώλης Στεφανάκης

Αναθέτεται, χωρίς αμοιβή, στον κ. Στεφανάκη Εμμανουήλ, Δημοτικό Σύμβουλο Παλλήνης, η εποπτεία και ο συντονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.