Συνεδριάζει στις 14 Νοεμβρίου το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλλήνης για να γνωμοδοτήσει επί πέντε θεμάτων

Συνεδριάζει τη Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022 στο παλαιό Δημαρχείο Παλλήνης με πέντε εγγεγραμμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη, το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, δείχνει (η παράταξη της πλειοψηφίας) να λειτουργεί τους τελευταίους μήνες με μια προσχηματική αποστασιοποίηση από τα “θέλω” και τα “πρέπει” του Δημάρχου, Θανάση Ζούτσου.  

Τα προς συζήτηση θέματα

 (υπενθυμίζεται: οι όποιες αποφάσεις του Συμβουλίου έχουν γνωμοδοτικό και μόνο χαρακτήρα γιατί έτσι έκρινε το υπουργείο Εσωτερικών το καλοκαίρι του 2019, ακυρώνοντας στην ουσία την ίδια τη λειτουργία του!)

Θέμα 1ον: Λήψη απόφασης και διαβίβαση εγγράφου στο Αστυνομικό Τμήμα Παλλήνης, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Δήμαρχο, για λήψη μέτρων ενίσχυσης φωτισμού και αστυνόμευσης σε επικίνδυνα σημεία της πόλης, λόγω ακραίου περιστατικού ληστείας συντοπίτη μας, στην Κοινότητα  Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Θέμα 2ον: Λήψη απόφασης και διαβίβαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για αποκατάσταση πεζοδρομίων μετά από κοπή δένδρων επί των οδών Απόλλωνος 62 & Ανδρέα Καμπά στην Κάντζα της κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Θέμα  3ον: Επικαιροποίηση της 17/2021 απόφασης και διαβίβαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για κατασκευή πεζοδρομίου επί των οδών Οδυσσέα Ανδρούτσου 10 & Αθανασίου Διάκου της Κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Θέμα 4ον: Επικαιροποίηση της 18/2021 απόφασης και διαβίβαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για επισκευή πεζοδρομίου επί της οδού Πεντέλης 3 της Κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

Θέμα 5ον: Λήψη απόφασης και διαβίβαση στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλλήνης για αποκατάσταση πεζοδρομίων λόγω καταστροφής τους από υφιστάμενα δένδρα επί της οδού Σπετσών 19 της κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.