Συνεδριάζει στις 10 Μαΐου το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Το Δημοτικό Κατάστημα Παλλήνης στο οποίο συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλλήνης

Συνεδριάζει την Τετάρτη, 10 Μαΐου 2023 και ώρα 19:30 το Κοινοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης με τέσσερα θέματα στην ημερήσια διάταξη.  

Τα θέματα

1ο: Ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κατόπιν διαμαρτυριών κατοίκων όσον αφορά την εναπόθεση μπαζών στην περιοχή Βακαλόπουλο Κοινότητας Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

2ο:  Ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το έργο της αποχέτευσης Κάντζας Δήμου Παλλήνης, νότια της Περιφερειακής Υμηττού.

3ο: Λήψη απόφασης και εισήγηση στην Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για καθαρισμό των ρεμάτων, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, στην Κοινότητα Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης.

4ο: Ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το σχέδιο πολιτικής προστασίας όσον αφορά στην πυροπροστασία.