Συνεδριάζει αύριο, το Δ.Σ. Παλλήνης, Μεταξύ των θεμάτων πρόβλεψη για την επέτειο της 28ης Οκτωβρ. 2019!

Συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση αύριο, Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης με 25 εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη θέματα από τα οποία τα 10 αφορούν «επιστροφές ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.» (αφορούν προνοιακά επιδόματα)

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα απασχολήσουν και οι δαπάνες των εορτασμών των Εθνικών Επετείων της 25ης Μαρτίου 1821 και της …. 28ης Οκτωβρίου 1040.

Στη σχετική εισήγηση προβλέπεται και για τις δύο επετείους το ποσόν των 7.898,18 € (3.949,09 € Χ 2) Τα χρήματα προορίζονται για εξέδρες, ηχητικά, φωτογράφιση και στεφάνια (τα χρήματα που έχουν δοθεί τα τελευταία 10 χρόνια για εξέδρες θα αρκούσαν για τη αγορά λυόμενης αυτόματης εξέδρας πλάτους κατά το δοκούν! Ψιλά γράμματα γι αυτή τη δημοτική αρχή…!)

Παρατήρηση: καλά για τον εορτασμό της επετείου τον ερχόμενο Μάρτιο, η πρόβλεψη για τον Οκτώβριο 2019 να δεσμευθούν από τώρα περίπου 4.000 € ποια συλλογιστική εξυπηρετεί; Στις 28 Οκτωβρίου ο Δήμος θα έχει νέα (οποιαδήποτε) δημοτική αρχή οι πράξεις της οποίας θα ελέγχονται πλειοψηφικά από το σύνολο της όποιας αντιπολίτευσης, ελέω εκλογικού συστήματος απλής αναλογικής. Προς τι, τόση βιασύνη ή έλλειμμα αυτοπεποίθησης;)

Τα 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2019.
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 1ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/2017) έτους 2019.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του νεκροταφείου με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές για το έτος 2019.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Παραλαβής (τμηματική), της υπηρεσίας 8/2018.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΤΡΥΦΩΝΑ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΑΛΛΗΝΗΣ», Αρ. Μελ. 30/2016.
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (Ταχυμεταφορές, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτων ζώων, ορκωτοί λογιστές).
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης χρήσης από την Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής οχήματος -(ανοιχτό φορτηγό – αλατιέρα) στο Δήμο Παλλήνης.
 10. Λήψη απόφασης για χωροθέτηση για την τοποθέτηση Ενημερωτικών/Διαφημιστικών Πινακίδων στο Δήμο Παλλήνης.
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης των εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Εθνικών Επετείων της «25ης Μαρτίου 1821» και της «28ης Οκτωβρίου 1940», έτους 2019, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση συναυλίας την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019, για τη δημιουργία Δημοτικής Μουσικής Βιβλιοθήκης στο Δήμο Παλλήνης.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2019.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εξειδικευμένης δαπάνης που θα καλύψει τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζημίωση μετακίνησης, στη Λάρισα 15 και 16 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και Σάββατο, της μόνιμης υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας, Μπίθα Δήμητρας.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον δικαιούχο Μ. Θ. του Κ. του προνοιακού επιδόματος.
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο Μ. Σ. του Ε. του προνοιακού επιδόματος.
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο Σ. Θ. του Σ. του προνοιακού επιδόματος.
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο Σ. Δ. του Σ. του προνοιακού επιδόματος.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον δικαιούχο Σ. Κ. του Γ. του προνοιακού επιδόματος.
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο Π.Φ. του Κ. του προνοιακού επιδόματος.
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο Κ.Π. του Ι. του προνοιακού επιδόματος.
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τη δικαιούχο της Χ..Ε. του Δ του προνοιακού επιδόματος .
 23. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της κοπής μιας Τούγιας και δύο Κυπαρισσοειδών στην οδό Σαχτούρη με αρ. 14, της Δ.Ε. Παλλήνης, του Δήμου Παλλήνης.
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ενός ξερού πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Θεσσαλονίκης με αρ. 10, (Πανόραμα), της Δ.Ε. Παλλήνης.
 25. Λήψη απόφασης για άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣΤΕ κατά της υπ. αριθμ. Υπουργικής Απόφασης, αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ: Β194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και κατάθεσης αίτησης αναστολής εκτελέσεως της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.