Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Την λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια σε συνεργασία με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών δρομολόγησε ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος.

Η νέα υπηρεσία υλοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική» με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων /δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια Αττικής» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η έδρα του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια θα είναι στο Κ.Η.Φ.Η του Δήμου (οδός Γκινοσάτη Νικολάου Μ. 25 , στη θέση Ασύρματος πίσω από το Υποθηκοφυλακείο στα Σπάτα).

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια εντάσσεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και θα στελεχώνεται από επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και ψυχικής υγείας της Διεύθυνσης και από προσωπικό της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και του Κ.Η.Φ.Η.

Οι δράσεις του Συμβουλευτικού Σταθμού περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

• Την οργάνωση προγραμμάτων με στόχο την ανάπτυξη «φιλικών προς την άνοια» Μονάδων ΟΤΑ.
• Την ενημέρωση των ηλικιωμένων χρηστών των μονάδων ΟΤΑ σχετικά με την άνοια ( Κ.Α.Π.Η. – Κ.Η.Φ.Η κ.α. )
• Τη νευροψυχολογική αξιολόγηση (τεστ μνήμης) και νοητική ενδυνάμωση (μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις- οδηγίες πρόληψης) των ατόμων άνω των 60 ετών.
• Την υποστήριξη και ενημέρωση των φροντιστών των ατόμων με άνοια.
• Συνεκτίμηση από γιατρό νευρολόγο.
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία με κοινωνικό πρόσημο, που θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους τους πάσχοντες, όσο και τους συνοδούς, φροντιστές και τα άτομα της οικογένειάς τους να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη γνώση στην καθημερινότητα του ανθρώπου με άνοια.

Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό Σταθμό:
Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι σε τοπικούς φορείς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την άνοια.

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια θα λειτουργεί καθημερινά από 9:00πμ έως 3:00μμ. Υπεύθυνη επικοινωνίας στο Κ.Η.Φ.Η είναι η κ. Δανάη Τούντα στο τηλέφωνο: 2106630242.

Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια ανακοινώνουμε την έναρξη των πρώτων ομάδων Πρόληψης Διαταραχών Μνήμης σε συνεργασία του Δήμου μας με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες και για δήλωση συμμετοχής μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του Κ.ΗΦ.Η. 2106630242 από 24/02/2020 έως και 6/03/2020.

Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα προηγηθεί αξιολόγηση με τεστ μνήμης.

Η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος θα είναι 18 μήνες.