Ποσότητα ροδάκινων διεκδικεί ο Δήμος Παλλήνης για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του

Το ενδιαφέρον του να συμπεριληφθεί στους παραλήπτες νωπών αγροτικών προϊόντων και φρούτων από τις ποσότητες των φορτίων που προορίζονταν για την αγορά της Ρωσίας, εκδήλωσε με έγγραφη παρέμβασή του προς την ΚΕΔΕ ο Δήμος Παλλήνης.

Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δωρεάν διανομή του ποσοστού απόσυρσης της ιδιαίτερα μεγάλης παραγωγής ροδάκινων και νεκταρινιών σε οργανωμένες κατηγορίες δικαιούχων (απόρους, πολύτεκνους) σε υπηρεσίες (φυλακές, νοσοκομεία κ.λ.π.) και σε Δήμους για δωρεάν διανομή των προϊόντων μέσω των κοινωνικών δομών τους.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδοθεί στο Δήμο Παλλήνης η αναλογούσα στις ανάγκες του ποσότητα νωπών προϊόντων, η διάθεσή τους θα γίνει μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου με αποδέκτες τις 400 οικογένειες που δικαιούνται υποστήριξης. (περίπου 1.200 άτομα)