Τα νέα διοικητικά συμβούλια των Συλλόγων «Πηγή» Γέρακα και «Παλληνεύς»

Συγκροτήθηκαν σε σώμα τα νέα διοικητικά συμβούλια των συλλογικών φορέων «Η Πηγή» Γέρακα και «Ο Παλληνεύς» Παλλήνης.

Οι γενικές συνελεύσεις των μελών τους έγιναν 18 Ιανουαρίου και 25 Ιανουαρίου.

Ακολουθούν οι συνθέσεις των δύο Διοικητικών Συμβουλίων:

«Η Πηγή» Γέρακα

Πρόεδρος: Δήμητρα Μανιού (φωτογρ.)

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Χαϊλάζης

Γ. Γραμματέας: Ιωάννα Γρηγοριάδου,

Ταμίας: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος,

Διευθυντής της ΦΩΝΗΣ του Γέρακα: Νίκος Σίμος

Μέλη: Δέσποινα Δαλιάνη- Βακάλη (επιτροπή πολιτιστικών), Γεωργία Διακολουκά (επιτροπή περιβάλλοντος), Κώστας Σκουφίδης (επιτροπή εξωραϊστικών προτάσεων – παρεμβάσεων) και Χριστίνα Πέτρου.
Εξελεγκτική Επιτροπή: Μαρία Τριγάζη, Χρήστος Ντούνης και Αλεξάνδρα Κοφινιώτη

«Ο Παλληνεύς» Παλλήνης

Πρόεδρος: Αικατερίνη Παναγιώτου

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Οικονόμου (φωτογρ.)

Γραμματέας: Γεωργία Μπαφίτη

Ταμίας: Φανή Πιέτρη-Παναγιώτου

Μέλη: Θεόδωρος Λιβάνιος, Γεωργία Λαμπροπούλου και Σοφία Μαραβέλια