Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Τοπική Ενσωμάτωση & την Κοινωνική Δράση, ο Δήμος Παλλήνης

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Τοπική Ενσωμάτωση και την Κοινωνική Δράση(ELISAN) εντάχθηκε πλέον ο Δήμος Παλλήνης, μετά από πρόταση και ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, η οποία συγκλήθηκε στις 27 Ιουλίου 2016, στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Ιnnovation in care-Better chances and opportunities for all citizens».

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δήμου Παλλήνης κ. Αθανάσιος Ζούτσος και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Ειρήνη Κουνενάκη η οποία παρουσίασε εισήγηση στο πλαίσιο του Συνεδρίου με θέμα «Hope and Social Innovation: the example of Pallini», επικεντρωμένη στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παλλήνης.

Το Δίκτυο ELISAN, είναι ένα δίκτυο εκλεγμένων αντιπροσώπων που έχει συσταθεί με την υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών, με συμμετοχικό ρόλο στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το όργανο αυτό προωθεί την ευαισθητοποίηση για τις κοινωνικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο και επιδιώκει απαντήσεις στις κοινωνικές ανάγκες και τα ζητήματα δικαιωμάτων.

Το συνέδριο «Ιnnovation in care-Better chances and opportunities for all citizens», συνδιοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Τοπική Ενσωμάτωση και την Κοινωνική Δράση(ELISAN), το Δήμο του Ρότερνταμ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κοινωνικών Φορέων(ENSA) και την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Φροντίδα της Νεολαίας (European Youth Care Platform) στις 27 και 28 Ιουλίου 2016.

Στις εργασίες του Συνεδρίου συμμετείχαν: η περιφερειακή υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης Βένετο, Ιταλίας , κ.Manuela Lanzarin, η Προέδρος του δικτύου ELISAN , οι Αντιδήμαρχοι, Μασσαλίας κ.Sylvie Carrega, και Ρότερνταμ, κ.Ahmed Aboutaleb πολλοί Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι Ευρωπαικών πόλεων, πολιτικοί σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.