Με κοινωνικό πρόσημο και αλληλουχία δράσεων η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος

Ολιστική υποστήριξη στους κατοίκους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, μέσω ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση, παρέχει με αποτελεσματικό τρόπο το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, το οποίο, αξίζει να επισημανθεί, είναι διευρυμένο και με παράρτημα Ρομά.

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι η παροχή πλέγματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών και η υποστήριξη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2017 και εντάχθηκε λειτουργικά και οργανικά στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Στελεχώνεται από 3 Κοινωνικούς Λειτουργούς, 1 Σύμβουλο Απασχόλησης, 1 Επισκέπτρια Υγείας, 1 Εκπαιδευτικό και 1 Διαμεσολαβητή που παρέχουν υπηρεσίες, όπως:

Α) Υποδοχή -Ενημέρωση – Υποστήριξη των πολιτών
Β) Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
Γ) Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Σημεία Υποδοχής
Σπάτα
Παλιό Δημαρχείο, Βασ. Παύλου & Φλέμιγκ
2106632200
kkspata@spata-artemis.gr

Αρτέμιδα
Αύρας 5 & Αγίας Μαρίνας
2294045566
kkartemis@spata-artemis.gr
2294087568

Ώρες Λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή
8:00-16:00

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
2294045566
dk_yp@yahoo.gr