Δήμαρχος Παλλήνης στο Δ.Σ. για την πρόταση της REDS: να εξετάσουμε τα νέα δεδομένα με καλή πίστη…

Συζητείται, σήμερα, ώρα 19:00, στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παλλήνης, η υπόθεση REDS/Κτήμα Καμπά μετά την επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ εταιρείας και Δήμου Παλλήνης που δρομολόγησε η επιστολή του Αντιπροέδρου της “Κάντζα Εμπορική Α.Ε.” -θυγατρική της REDS- κ. Γιάννη Μωραϊτη. Η σημερινή συζήτηση γίνεται σε συνέχεια της συζήτησης της περασμένης Τρίτης (24 Ιανουαρίου 2017) στο Δημοτικό Συμβούλιο η οποία διεκόπη εν μέσω εντάσεως, λίγο μετά την ανάγνωση εκ μέρους του Δημάρχου κ. Αθαν. Ζούτσου, Σχεδίου απαντητικής πρότασης προς την επιστολή του κ. Γιάννη Μωραίτη.

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να συζητήσουν τις προτάσεις του Δημάρχου επικαλούμενες, αιφνιδιασμό και έλλειψη ενημέρωσης. Προέταξαν το επιχείρημα της αντικειμενικής αδυναμίας προετοιμασίας τους επί ενός ιδιαίτερα σοβαρού για την πόλη, θέματος και δήλωσαν αποχώρηση από τη συνεδρίαση.

Εν μέσω αυτού του κλίματος, η συνεδρίαση διεκόπη και θα συνεχιστεί, σήμερα.

Ακολουθούν, η επιστολή του κ. Γιάννη Μωραϊτη προς το Δήμο Παλλήνης και η απάντηση του Δημάρχου, κ. Α. Ζούτσου με την προσθήκη Σχεδίου Προτάσεων του προς την “Κάντζα Εμπορική Α.Ε.”, ειδικότερα, προς την εκδηλωθείσα πρόθεση της εταιρείας, “να συνεργασθούμε μαζί σας για την μεγιστοποίηση των ωφελημάτων, που θα προκύψουν από την επένδυση αυτή, σε μια εποχή απόλυτης επενδυτικής αδράνειας και ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα, για την τοπική κοινωνία αλλά και για τις κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής.”

Τέλος, παρατίθεται και το δελτίο τύπου της παράταξης “Πόλεις για να ζεις” (επικεφαλής, ο κ. Παναγιώτης Μερτύρης) στο περιεχόμενο του οποίου γίνεται αναφορά στην επιστολή του κ. Ι. Μωραίτη και στις δηλώσεις του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο

Η επιστολή της εταιρείας “Κάντζα Εμπορική Α.Ε” προς το Δήμο Παλλήνης

«Κύριε Δήμαρχε,

Σας εύχομαι για το νέο έτος 2017 υγεία και καλή και δημιουργική χρονιά προσφοράς σας προς τους δημότες σας.

Με την ευκαιρία της παρούσας επιτρέψτε μου να επανέλθω για μια ακόμη φορά στο θέμα της προγραμματιζόμενης επένδυσης της εταιρίας μας στην οριοθετηθείσα περιοχή ΠΟΑΠΔ Κάντζας Δήμου Παλλήνης και να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:

(α) Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας και της διάθεσής μας να δημιουργήσουμε ένα καλό επίπεδο συνεννόησης με τον Δήμο Παλλήνης, την πολιτική ηγεσία του και τα όργανά του αλλά και με την κοινωνία του Δήμου, επιθυμία μας είναι να υπερβούμε τις αντιθέσεις, που ανεφύησαν στο παρελθόν με αφορμή άλλα θέματα, και να διαμορφώσουμε από κοινού πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, που θα αποσκοπεί στην εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων και στην μεγιστοποίηση του οφέλους για όλες τις πλευρές με τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα.

(β) Όπως γνωρίζετε, οι επιφυλάξεις, που είχαν διατυπωθεί εκ μέρους του Δήμου με την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σας και αφορούσαν το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της επένδυσης, έχουν ήδη αρθεί με την υπ’ αριθ. 4294/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία (σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθ. 3979/2009 και 3980/2009 αποφάσεις του ιδίου δικαστηρίου) κρίθηκε αμετάκλητα η νομιμότητα του ΠΔ της ΖΟΕ Μεσογείων ειδικά ως προς τις ρυθμίσεις των ζωνών K l (δηλαδή των ζωνών εγκατάστασης δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα).

Το σχετικό δε πλαίσιο της ανάπτυξης επισφραγίστηκε από όλες τις γενικές και ειδικές διατάξεις και κυρίως από τον Ν. 4277/2014 περί του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών (υπερκείμενος Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασμός – Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο), που περιλαμβάνει την περιοχή της οριοθετηθείσας ΠΟΑΠΔ Κάντζας Δήμου Παλλήνης, και από τους Ν. 4269/2014 και Ν. 4447/2016, στις ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται οι ΠΟΑΠΔ ως εργαλεία σχεδιασμού υποδοχέων έργων με αντίστοιχες προδιαγραφές.

(γ) Καθ’ όλη την διάρκεια της προετοιμασίας της επένδυσης καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή σας επί των θεμάτων της προγραμματιζόμενης στρατηγικού χαρακτήρα επένδυσης της ΠΟΑΠΔ Κάντζας και επιδιώξαμε έναν γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με τον Δήμο Παλλήνης με την συμμετοχή μας σε συνεδριάσεις αρμοδίων επιτροπών και συμβουλίων, με την υποβολή επιστολών και με άλλες πρωτοβουλίες μας.

(δ) Σας ενημερώνουμε ότι η έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της ΠΟΑΠΔ Κάντζας, βρίσκεται στο τελικό στάδιό της. Τα οφέλη της τοπικής κοινωνίας από την πραγματοποίηση της επένδυσης αυτής έχουν καταγραφεί σε προγενέστερες, από 14.5.2015 και από 17.5.2016, επιστολές μας.

Εν όψει των ανωτέρω και επειδή για μας η συνεργασία με τον Δήμο Παλλήνης και με την τοπική κοινωνία είναι όρος ουσιώδης για την αποτελεσματικότητα της επιχειρούμενης επένδυσης, σας δηλώνουμε ότι πρόθεσή μας είναι να συνεργασθούμε μαζί σας για την μεγιστοποίηση των ωφελημάτων, που θα προκύψουν από την επένδυση αυτή, σε μια εποχή απόλυτης επενδυτικής αδράνειας και ιδιαίτερα κρίσιμη για την χώρα, για την τοπική κοινωνία αλλά και για τις κοινωνίες της ευρύτερης περιοχής.

Με στόχο την διασφάλιση ενός πλαισίου αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών λύσεων, με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, για όλες τις πλευρές, παρακαλούμε να επανεξετασθούν οι προτάσεις που έχουμε θέσει με τις ως άνω προηγούμενες επιστολές μας από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Παλλήνης.

Παραμένουμε ανοιχτοί στον ουσιαστικό και δημιουργικό διάλογο και είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Ιωάννης Μωραΐτης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.»

Η απάντηση του Δημάρχου Δήμου Παλλήνης κ. Α. Ζούτσου και το Σχέδιο προτάσεων του προς την εταιρεία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

“Όπως κατανοείτε, από το κείμενο του άνω εγγράφου, πέραν των γενικών αναφορών περί «… της καλής της διάθεσης για τη δημιουργία ενός καλού επιπέδου συνεννόησης με το Δήμο Παλλήνης και τη διαμόρφωση κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας που θα αποσκοπεί στην εξεύρεση βέλτιστων λύσεων και στη μεγιστοποίηση του οφέλους για όλες τις πλευρές με τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα κλπ.-κλπ…» προκύπτει ότι:

α) με την παρ (β) του άνω εγγράφου η εταιρεία επαναφέρει τις αντιρρήσεις που είχε εκφράσει με το από 17-5-2016 (αρ. πρωτ.15999/17-5-2016 ) έγγραφό της, περί ορθότητας της εισήγησης της Τ.Υ σχετικά με το θέμα πολεοδόμησης της ΠΟΑΔΠ και την σχετική υπ’ αριθμ. 101/28.04.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης με την οποία έχουμε γνωμοδοτήσει σχετικά με το θέμα, επικαλούμενη τόσο την υπ’ αριθμ. 4294/2-12-2015 μεταγενέστερη απόφαση του ΣτΕ σε συνδυασμό με τις προγενέστερες υπ’αριθμ. 3979/2009 και 3980/2009 αποφάσεις του ΣτΕ με τις οποίες ισχυρίζεται ότι κρίθηκε αμετάκλητα η νομιμότητα του Π.Δ./τος της ΖΟΕ Μεσογείων ειδικά ως προς τις ρυθμίσεις των ζωνών Κ1 όσο και τη νομοθεσία βάσει των Νόμων 4269/28-6-14 και 4277/2014 στις ρυθμίσεις των οποίων περιλαμβάνονται οι ΠΟΑΠΔ ως εργαλεία σχεδιασμού υποδοχέων έργων με αντίστοιχες προδιαγραφές και συμπληρώνει τα νομικά της επιχειρήματα και με αναφορά στις διατάξεις του μεταγενέστερου Νόμου 4447/23-12-16.

Υπενθυμίζω ότι για το ως άνω έγγραφο είχα ενημερώσει πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 17-5-2016 και με ανάγνωση του σχετικού εγγράφου

β) Με την παρ. (δ) του ίδιου ως άνω εγγράφου η αιτούσα εταιρεία επαναφέρει την πρόταση που είχε κάνει με το από 14/5/2015 έγγραφό της (αρ. πρωτ. 12920/15-5-2015) ( σχετ. και τα από 18/5/2015 υπ’αριθμ. πρωτ 13213/18-5-15 και 13482/20-5-15 όμοια) με την οποία από κοινού με την εταιρεία REDS A.E είχαν προτείνει «να διατεθεί σημαντικό μέρος της οφειλής του Δήμου προς την REDS A.E. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την κατασκευή έργων στους Κοινόχρηστους χώρους ή στην περιμετρική ζώνη της ΠΟΑΠΔ, τα οποία θα προσδιορισθούν από το Δήμο…»

Ιστορικά, θα ήθελα να θυμίσω ότι ειδικότερα το τελευταίο ζήτημα είχε συζητηθεί διεξοδικά στο Δημοτικό μας Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 20-5-2015 και με την υπ’ αριθμ. 147/2015 σχετική απόφαση, εκτός άλλων, είχαν κληθεί οι εταιρείες REDS A.E και «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στο πλαίσιο της εκδηλωθείσας εκ μέρους τους πρωτοβουλίας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης να καταθέσουν προς το Δήμο Παλλήνης συγκεκριμένη πρόταση για υλοποίηση έργων Κοινωφελούς χαρακτήρα, εξ ιδίων πόρων, σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παλλήνης αυτοτελώς και ανεξάρτητα από την ΠΟΑΠΔ και ανεξάρτητα από την δικαστική κατάληξη της υπόθεσης από την πολεοδομική ενότητα της «ΠΕ-6-Κάντζας».

Υπενθυμίζω ακόμη ότι για την απαίτησή της από την «ΠΕ-6-Κάντζας» η εταιρεία REDS A.E προέβη σε αναγκαστική εκτέλεση με κατάσχεση εις χείρας της ΕΤΕ ως τρίτης και έλαβε το ποσό της αποζημίωσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ενώ εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της απόφασης από τον Άρειο Πάγο επί της αναίρεσης που είχε ασκήσει ο Δήμος Παλλήνης κατά της υπ’αριθμ. 7002/2014 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου το σχετικό θέμα αποσυνδέεται εκ των πραγμάτων.

Επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι με τη σχετική υπ’ αριθμ. 101/28.04.2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σχετικά με το θέμα της Πολεοδόμησης της ΠΟΑΠΔ Κάντζας, γνωμοδότησε αρνητικά στο πλαίσιο αυστηρής τήρησης της νομιμότητας με σκοπό τη διασφάλιση του Κοινωνικού συμφέροντος και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στην παρούσα φάση και με δεδομένο ότι η αιτούσα επαναφέρει για πολλοστή φορά προς συζήτηση και επανεξέταση τα ως άνω θέματα, εκτιμώ ότι, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης, πρέπει να εξετάσουμε τα νέα δεδομένα με καλή πίστη χωρίς να απομακρυνθούμε από τις παραπάνω αρχές μας της προστασίας της νομιμότητας, του περιβάλλοντος και του Κοινωνικού συμφέροντος.

Ως εκ τούτου:

α) Για το πρώτο, κατά τα ως άνω, ζήτημα που θέτει η αιτούσα εταιρεία προτείνω να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο επηρεάζεται η υπ’ αριθμ. 101/28.04.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου από τα νέα νομικά δεδομένα που δημιουργούνται από την επικαλούμενη μεταγενέστερη υπ’ αριθμ. 4294/2-12-15 απόφαση του ΣτΕ σε συνδυασμό με την έως σήμερα διαμορφωθείσα νομοθεσία από τους Νόμους 4269/2014, 4277/2014 και 4447/2016. Προς τούτο προτείνω να ανατεθεί η υπόθεση για γνωμοδότηση σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο.

β) Για το δεύτερο ζήτημα, δηλαδή της χρηματοδότησης έργων στους κοινοχρήστους χώρους που περιέρχονται στο Δήμο Παλλήνης ως εισφορά γης εντός της ΠΟΑΠΔ στο πλαίσιο της εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προτείνω να εμμείνουμε στην άποψη μας, όπως αυτή αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 147/20-5-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, τονίζοντας ότι η επίδειξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν μπορεί να κατευθύνεται και να εξαντλείται προς ίδιον όφελος της εταιρείας αλλά τουναντίον πρέπει να ικανοποιεί ουσιαστικές ανάγκες της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται.

Προς τούτο η άσκηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως όταν αυτή συνδέεται με μία μεγάλη επένδυση, πρέπει να υπηρετεί τις παρακάτω αρχές, ήτοι:

α) να προλαμβάνει προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν από αυτή καθαυτή την λειτουργία της επένδυσης,

β) να συμβάλλει στην αντιμετώπιση υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και

γ) να συμβάλλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ευρύτερο χώρο υλοποίησης της επένδυσης.

Καθώς έχει ήδη παρέλθει σημαντικό διάστημα από τη λήψη της άνω σχετικής υπ. αριθμ 147/20.05.2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία είχαμε καλέσει την εταιρεία να εξειδικεύσει τις προτάσεις της και για την αποφυγή ενός ατέρμονου, προσχηματικού και άσκοπου διαλόγου προς καταγραφή καλών προθέσεων και μόνον, προτείνω να αναλάβουμε εμείς αυτή την πρωτοβουλία ώστε να καταδειχθεί στη πράξη εάν και κατά πόσον η εταιρεία εκφράζει πραγματική βούληση στο πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για υλοποίηση παρεμβάσεων προς όφελος της κοινωνίας που την φιλοξενεί ή αν η εταιρική κοινωνική ευθύνη της υπάρχει μόνο στο βαθμό που εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο τα δικά της συμφέροντα.

Συγκεκριμένα, προτείνω:

Α) Για την πρόληψη προβλημάτων (όχλησης) από την λειτουργία της επένδυσης και ιδιαίτερα για την αποφυγή δημιουργίας οχλήσεων σε παρακείμενες περιοχές αμιγούς κατοικίας :

1. Να ληφθούν μέτρα αποφυγής διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από τον οικιστικό ιστό,

2. Να ληφθεί πρόνοια για επαρκείς θέσεις στάθμευσης και

3. Να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας ( π.χ. υψηλή φύτευση) προς τις πλευρές των περιοχών αμιγούς κατοικίας

Β) Για την αντιμετώπιση των υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτών της ανεργίας και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί για την επιχειρηματικότητα :

1. Να δεχθεί η εταιρεία σύναψη συμφωνίας για την προστασία της τοπικής αγοράς εργασίας με διασφαλισμένες θέσεις εργασίας, σε ένα εύλογο ποσοστό, για τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης και

2. Να δεχθεί η εταιρεία την θέσπιση προνομιακών όρων για την κατ’ αρχήν μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου ή νέων επιχειρήσεων από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης,

Γ) Για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ευρύτερο χώρο υλοποίησης της επένδυσης:

1. Η εταιρεία προκειμένου να είναι ουσιαστική η εκπλήρωση της προτάσεως για κατασκευή έργων στο πλαίσιο της εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης με δικούς της οικονομικούς πόρους και δαπάνες, να εκτελέσει έργα σε ολόκληρο το Δήμο και σε διάφορα σημεία αυτού που θα της υποδειχθούν με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της επένδυσης και εξαιρουμένης ρητώς και με συνυπολογιζόμενης της χρηματοδότησης έργων εντός των Κ.Χ. της επένδυσης. Εξειδικεύοντας αυτή την πρόταση, προτείνω την εκτέλεση έργων προϋπολογισμού τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου εγκεκριμένες από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Να δεχθεί η εταιρεία σύναψη συμφωνίας για παραχώρηση χώρων του εργοστασίου Καμπά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για εκδηλώσεις του Δήμου.

3. Στην ανακατασκευή – διαμόρφωση του παλαιού εργοστασίου του Καμπά όπως και στην αντίστοιχη ανακατασκευή του παλαιού εμπορευματικού σταθμού να ληφθεί πρόνοια για εκπαιδευτικές – μουσειακές χρήσεις για την προστασία της τοπικής πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς.

4. Να δημιουργηθεί με έξοδα της εταιρείας ο προβλεπόμενος στο άρθρο 4, παρ. 4 της ΣΜΠΕ οικολογικός αμπελώνας και να συνδεθεί η λειτουργία του με τις εκπαιδευτικές – μουσειακές χρήσεις του εργοστασίου Καμπά.

5. Στο ίδιο πλαίσιο εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να παραχωρήσει στο Δήμο Παλλήνης με συμβολαιογραφική πράξη τη Βίλλα Καμπά μετά από συντήρηση και επισκευή της.”

Η ανακοίνωση της παράταξης “Πόλεις για να ζεις”
(επικεφαλής, ο κ. Παναγιώτης Μερτύρης)

“Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Ιανουαρίου του 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα της Παλλήνης, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζητήθηκαν σωρεία σοβαρών θεμάτων που αφορούν τον Δήμο.

Η συνεδρίαση του ΔΣ ξεκίνησε με τον δήμαρχο να παρουσιάζει με καμάρι το νέο έργο που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής με τίτλο « Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού Δημοτικής Ενότητας Γέρακα, Δήμου Παλλήνης» και προς στιγμή πήγε να μπερδέψει και εμάς τους ίδιους.

Δεν αργήσαμε βέβαια να καταλάβουμε ότι ο δήμαρχος μιλούσε με περίσσιο θράσος και παρουσίαζε σαν νέο έργο την αποκατάσταση του δημαρχείου του Γέρακα που πήρε φωτιά πέρυσι τα Χριστούγεννα.

Να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου του 2015, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο δημαρχείο του Γέρακα, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κτίριο που είχε κοστίσει εκατομμύρια ευρώ στους δημότες, ΔΕΝ ήταν ασφαλισμένο για πυρκαγιά. Η ασφάλεια πυρός είχε λήξει το 2013, ο δήμαρχος δεν προχώρησε στην ανανέωση του συμβολαίου και ούτε βέβαια μας έχει γνωστοποιήσει και τους λόγους που προέβη σε μια τέτοια κίνηση.

Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, κος Παναγιώτης Μερτύρης, έκανε λόγο για διαρκής υποτίμηση της νοημοσύνης του δημοτικού συμβουλίου και κυρίως των δημοτών και τόνισε στον δήμαρχο να ξεκαθαρίσει ότι το ποσό των 990.000 που εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής, είναι το ποσό που κοστολογήθηκε η ανευθυνότητά του.

Επόμενο θέμα της συνεδρίασης ήταν η γνωστή σε όλους μας υπόθεσηREDS, που αφορά την προγραμματισμένη κατασκευή στον Δήμο μας,και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κάντζας, ενός από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Ελλάδας. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί έως τώρα η υπόθεση, το αποτέλεσμα που επετεύχθη είναι το χείριστο δυνατό για τον δήμο μας, καθώς οι τραγικοί χειρισμοί του δημάρχου μας κόστισαν το υπέρογκο ποσό των 4.670.000 ευρώ.

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις τότε του δημάρχου ότι όλα κινούνται προς την θετική κατεύθυνση, η απόφαση του δικαστηρίου τον διέψευσε κατηγορηματικά, καθώς η εταιρεία REDS αναδείχθηκε νικητής της δικαστικής διαμάχης έναντι του Δήμου Παλλήνης, με αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή η αίτηση είσπραξης αποζημίωσης ύψους 4,67 εκατ. ευρώ από τον Δήμο Παλλήνης.

Και αυτή τη φορά όμως, ως είθισται, κανένας δεν ανέλαβε την ευθύνη για αυτήν την τραγική κατάληξη,με αποτέλεσμα οι δημότες της Ανθούσας, του Γέρακα και της Παλλήνης να πληρώσουν, εκτός των άλλων, και για αυτή την ανευθυνότητα της Δημοτικής αρχής.

Η συνέχεια αυτών των απαράδεκτων χειρισμών δόθηκε αυτή την Τρίτη στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αφορμή στάθηκε η επιστολή που έστειλε η εταιρία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα καλό επίπεδο συνεργασίας και συνεννόησης με τον Δήμο Παλλήνης, την πολιτική ηγεσία, τα όργανα και την κοινωνία του δήμου, που όπως αναφέρουν θα αποσκοπεί στην εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων και στην μεγιστοποίηση του οφέλους για όλες τις πλευρές, με τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα επίπεδα. Ποιος ήταν ο χειρισμός του δημάρχου μας;

Λίγο πριν κοιμηθεί το προηγούμενο βράδυ, έβγαλε μια κόλλα χαρτί και έγραψε ότι εμπνεύστηκε εκείνη την ώρα ως αντισταθμιστικά έργα για τον Δήμο μας, διαβάζοντας τα την επόμενη μέρα στο δημοτικό συμβούλιο.

Χωρίς ολοκληρωμένες προτάσεις, χωρίς ουσιαστικό σχέδιο διεκδικήσεων, χωρίς να ζητήσει την παραμικρή συμβολή των υπόλοιπων μελών του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς κανένα ίχνος σοβαρότητας έγραψε σ’ ένα χαρτί τα αντισταθμιστικά οφέλη προφανώς του εαυτού του και ήρθε χωρίς καμία ντροπή να τα παρουσιάσει στο δημοτικό συμβούλιο. Δεν τήρησε ούτε καν την νομιμότητα της διαδικασίας καθώς έφερε το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο με τίτλο « Ενημέρωση και συζήτηση επί αιτήματος της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ» και ο ίδιος προσπάθησε να πάρει απόφαση κάτι που είναι παράνομο.

Ο επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης, κος Παναγιώτης Μερτύρης, άσκησε σφοδρή κριτική στον δήμαρχο για την στάση του, εκφράζοντας την απορία πως είναι δυνατόν να μην έχει αντιληφθεί το μέγεθος της επένδυσης που θα πραγματοποιηθεί και τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή στον Δήμο μας.

Κατηγόρησε ευθέως τον δήμαρχο ότι έχει παρασυρθεί τελείως από την αλαζονεία της εξουσίας και η στάση του δηλώνει απροκάλυπτα την μεγάλη αδυναμία του να διοικήσει με αξιοκρατία και διαφάνεια τον δήμο μας.

Τον κάλεσε να επιδείξει σοβαρότητα και να διαχειριστεί την κατάσταση με μοναδικό γνώμονα τα συμφέροντα των δημοτών, τονίζοντας του την αναγκαιότητα να εξευρεθούν οι απαραίτητες λύσεις ώστε αυτή η επένδυση να φέρει το μέγιστο όφελος για τους κατοίκους της Παλλήνης, του Γέρακα και της Ανθούσας.

Στη συνέχεια αφού ο κος Μερτύρης είχε « ξεγυμνώσει» τα επιχειρήματα του κου Ζούτσου, ο δεύτερος άρον άρον πήρε πίσω το θέμα και δεσμεύτηκε να το επαναφέρει την επόμενη εβδομάδα στο δημοτικό συμβούλιο..