“Συμβατές με τις θέσεις του Δ.Σ. Παλλήνης, οι προτάσεις REDS διαπιστώνει το πόρισμα της Επιτροπής

Στο συμπέρασμα, ότι “οι προτάσεις της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε σχέση με τις υποχρέωσεις που προθυμοποιήθηκε να αναλάβει έναντι του Δήμου Παλλήνης και της τοπικής κοινωνίας ως “αντιστάθμισμα” στην κατασκευή σύχγρονου Εμπορικού Κέντρου στο χώρο του Κτήματος Καμπά, είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης σε σχετικά πρόσφατη συνεδρίαση του, με εξαίρεση το θέμα της Βίλλας Καμπά”, καταλήγει το πόρισμα της δημοτικής επιτροπής που εξουσιοδοτήθηκε να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο πλευρών.

Το πόρισμα εισάγεται προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017) και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και το αίσθημα ευθύνης ώστε το θέμα από την 33η (τελευταία) θέση της ημερήσιας διάταξης που βρίσκεται στην πρόσκληση, να μετακινηθεί στην αφετηρία της, γεγονός που θα συμβάλλει και στην αποκλιμάκωση της έντασης που έχει προκαλέσει η άστοχη απόφαση.

Στο πόρισμα της επιτροπής, περιέχεται και η επισήμανση ότι το θέμα της Βίλλας Καμπά “θα πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το εάν γίνεται αποδεκτό το χρονικό διάστημα των 35 ετών για την παράδοση στο Δήμο Παλλήνης της Βίλας Καμπά μετά την πλήρη αποκατάσταση της από την Εταιρεία” πρόταση που ως ένα βαθμό προσγειώνει τη “βιασύνη” του κυρίου δημάρχου να προκαταλάβει το Δημοτικό Συμβούλιο με την προ ημερών δήλωση του, “ό,τι ζητήσαμε, το πήραμε…!”

Τέλος, η επιτροπή προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, “εφ’ όσον γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις της εταιρείας, να κωδικοποιηθούν οι θέσεις και προτάσεις των δύο μερών σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα λάβει νομική υπόσταση και θα είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη.”

Ακολουθεί το κείμενο του πορίσματος που θα εισαχθεί προς συζήτηση στην αυριανή συνεδρίαση και σε ότι αφορά το “Ν” στις επόμενες ημέρες θα διατυπώσει τις απόψεις του επί της ουσίας των προτεινόμενων ένθεν-κακείθεν, αποφεύγοντας να το πράξει πριν το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης, 20 Ιουνίου 2017 στο οποίο και ανήκει ο κύριος λόγος.

Α. Ιστορικό – Εξέταση Αρχικών Προτάσεων

Σε συνέχεια της 12/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης και των από 08.02.2017 και 03.03.2017 επιστολών της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., η επιτροπή, που συστάθηκε με την ως άνω απόφαση, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 10 Μαρτίου 2017, παρουσία των κ.κ. Σμέρου Κωνσταντίνου, Λιακόπουλου Άγγελου, Βίτσιου Αριστείδη, Μπουλμπασάκου Γεωργίου και Τέντη Γεωργίου.

Η επιτροπή έλαβε υπόψη της ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την ως άνω απόφαση του (12/2017) εξέφρασε ότι ενδεικτικά, οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός πλαισίου συμφωνίας έχουν ως ακολούθως:

«Α) Για την πρόληψη προβλημάτων (όχλησης) από την λειτουργία της επένδυσης και ιδιαίτερα για την αποφυγή δημιουργίας οχλήσεων σε παρακείμενες περιοχές αμιγούς κατοικίας:1. Να ληφθούν μέτρα αποφυγής διαμπερούς κυκλοφορίας μέσα από τον οικιστικό ιστό,2. Να ληφθεί πρόνοια για επαρκείς θέσεις στάθμευσης και3. Να δημιουργηθούν ζώνες προστασίας (π.χ. υψηλή φύτευση) προς τις πλευρές των περιοχών αμιγούς κατοικίας.

Β) Για την αντιμετώπιση των υπαρκτών κοινωνικών προβλημάτων και ιδιαίτερα αυτών της ανεργίας και των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, που έχουν διαμορφωθεί για την επιχειρηματικότητα:

1. Να δεχθεί η εταιρεία σύναψη συμφωνίας για την προστασία της τοπικής αγοράς εργασίας με διασφαλισμένες θέσεις εργασίας, σε ένα εύλογο ποσοστό, για τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης και

2. Να δεχθεί η εταιρεία την θέσπιση προνομιακών όρων για την κατ’ αρχήν μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων στα όρια του Δήμου ή νέων επιχειρήσεων από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης,ktima_kampa_780385-6953248

Γ) Για την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στον ευρύτερο χώρο υλοποίησης της επένδυσης:

1. Η εταιρεία προκειμένου να είναι ουσιαστική η εκπλήρωση της προτάσεως για κατασκευή έργων στο πλαίσιο της εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης με δικούς της οικονομικούς πόρους και δαπάνες, να εκτελέσει έργα σε ολόκληρο το Δήμο και σε διάφορα σημεία αυτού που θα της υποδειχθούν με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της επένδυσης και εξαιρουμένης ρητώς και με συνυπολογιζόμενης της χρηματοδότησης έργων εντός των Κ.Χ. της επένδυσης. Εξειδικεύοντας αυτή την πρόταση, προτείνω την εκτέλεση έργων προϋπολογισμού τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με μελέτες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου εγκεκριμένες από το Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Να δεχθεί η εταιρεία σύναψη συμφωνίας για παραχώρηση χώρων του εργοστασίου Καμπά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για εκδηλώσεις του Δήμου.

3. Στην ανακατασκευή – διαμόρφωση του παλαιού εργοστασίου του Καμπά όπως και στην αντίστοιχη ανακατασκευή του παλαιού εμπορευματικού σταθμού να ληφθεί πρόνοια για εκπαιδευτικές – μουσειακές χρήσεις για την προστασία της τοπικής πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς.

4. Να δημιουργηθεί με έξοδα της εταιρείας ο προβλεπόμενος στο άρθρο 4, παρ. 4 της ΣΜΠΕ οικολογικός αμπελώνας και να συνδεθεί η λειτουργία του με τις εκπαιδευτικές – μουσειακές χρήσεις του εργοστασίου Καμπά.

5. Στο ίδιο πλαίσιο εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης να παραχωρήσει στο Δήμο Παλλήνης με συμβολαιογραφική πράξη τη Βίλλα Καμπά μετά από συντήρηση και επισκευή της.»

Ακολούθως εξέτασε τις προτάσεις που κατέθεσε η εταιρεία ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. στην από 03.03.2017 επιστολή της και κατέληξε στα ακόλουθα:Οι προτάσεις της εταιρείες «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», σε ότι αφορά τα σημεία Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Γ2, Γ3, Γ4 είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με την ως άνω απόφασή του.
Η εταιρεία δεν έχει ανταποκριθεί με σαφήνεια στο σημείο Γ5, ενώ τα προτεινόμενα στο σημείο Γ1 υστερούν κατά πολύ από τα διατυπωθέντα στην απόφαση 12/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.

Σε σχέση με τα τελευταία, η επιτροπή προέβη στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

Σημείο Γ1:

Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέφρασε την άποψη ότι θα απαιτηθούν έργα προϋπολογισμού μελέτης, τουλάχιστον 6.000.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με αναφορά ολόκληρο τον Δήμο, αλλά προφανώς κατά κύριο λόγο τις γειτνιάζουσες με την επένδυση περιοχές του Δήμου ώστε να ενισχυθεί έτι περαιτέρω η περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή θωράκιση των εν λόγω περιοχών και να αναβαθμιστεί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων.

Το ποσό που ετέθη από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ελάχιστη προϋπόθεση είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και δεν επιδέχεται διαπραγματεύσεων.

Σημείο Γ5:

Η βίλλα Καμπά αποτελεί μαζί με το εργοστάσιο τοπόσημα της περιοχής με άμεση σύνδεση με την ιστορία της περιοχής και την οινοποιητική παράδοση από την αρχαιότητα έως σήμερα. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό και μάλιστα λόγω και του χαρακτηρισμού της ως νεώτερο μνημείο και των περιορισμών χρήσεων που έχει, ότι πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο Παλλήνης.

Αντιλαμβανόμαστε τους οικονομικούς προβληματισμούς σε σχέση με τις δαπάνες αποκατάστασης και αναμένουμε από την πλευρά της εταιρείας μια συγκεκριμένη πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα απόδοσης στον Δήμο μετά την αποκατάστασή του.

Επιπλέον κατά την εξέταση των στοιχείων εκφράστηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα που αφορούν στην εταιρεία:

1. Καθώς δεν προκύπτουν από την Πολεοδομική Μελέτη με σαφήνεια οι χρήσεις, που θα αναπτυχθούν μέσω της προβλεπόμενης επένδυσης, και επειδή όπως γνωρίζετε οι χρήσεις επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις της επένδυσης, θα θέλαμε να μας διευκρινιστεί αν στις προθέσεις της εταιρείας είναι η ανάπτυξη ενός αμιγώς εμπορικού κέντρου ή η ανάπτυξη μιας μικτής εγκατάστασης με χρήσεις γραφείων, φιλοξενίας, κλπ συνολικού εμβαδού περίπου 90.000 τ.μ.

2. Εν’ όψει των εγγράφων που κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, ο πρώην Δήμαρχος Παλλήνης, κ. Σπυρίδων Κωνσταντάς, τα οποία δεν ήταν σε γνώση της Διοίκησης και του Δημοτικού Συμβουλίου (επισυνάπτονται), θα θέλαμε να μας ενημερώσει η εταιρεία

α) εάν ισχύουν οι αναφερθείσες στα εν λόγω έγγραφα δεσμεύσεις τους εταιρείας,
β) εάν υφίσταται το αναφερθέν σε αυτά μνημόνιο συνεργασίας, και
γ) εφ’ όσον δεν υφίσταται τους λόγους για τους οποίους δεν προβήκατε στην υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας που μνημονεύεται στα εν λόγω έγγραφα.

Τα ανωτέρω θέματα και ερωτήματα διατυπώθηκαν, εκ μέρους της επιτροπής, σε επιστολή, η οποία διαβιβάσθηκε προς την «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στις 10 Μαρτίου 2017.

Η εταιρεία απέστειλε στις 18 Απριλίου 2017 επιστολή της, με την οποία απαντώντας στα θέματα και ερωτήματα που τέθηκαν, αναφέρει τα ακόλουθα:

Σημείο Γ1:

«Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, η έκφραση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν καθορίζεται από απαιτήσεις ή διαπραγματεύσεις αλλά είναι αποτέλεσμα καλών προθέσεων και διάθεσης κοινωνικής προσφοράς με κριτήρια, που προσδιορίζονται από τον ίδιο τον φορέα, και αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων, που σχετίζονται με το αντικείμενο της δραστηριότητας του φορέα, με το μέγεθος της επένδυσης, με το καθεστώς (φορολογικό κλπ), που διέπει μια δραστηριότητα, με τις κοινωνικές ανάγκες, κλπ.

Η εταιρία μας στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της σχετικά με την επένδυση της Π.Ο.Α.Π.Δ έχει εξαρχής εκδηλώσει την πρόθεσή της να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων των περιοχών, που γειτνιάζουν με την Π.Ο.Α.Π.Δ, όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Παλλήνης, με την εκτέλεση, κατά τη λειτουργία της, διαφόρων συμπληρωματικών έργων, πέραν των υποχρεώσεών μας, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών, που προβλέπονται από το ΠΔ 288/2011 και την σχετική νομοθεσία και περιγράφονται στο τεύχος της υπό έγκριση πολεοδομικής μελέτης.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογώντας το μέγεθος της επένδυσης, που θα χρηματοδοτηθεί από τους ομολογιούχους πιστωτές μας, ακολουθώντας την πρακτική εμπειρία από ανάλογες επενδύσεις, λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς φορολογίας και διαχείρισης των εταιρειών ακίνητης περιουσίας κα ι εξαντλώντας όλα τα περιθώρια, που αφήνουν οι σημερινές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, συμφωνούμε

(α) να αναλάβουμε το κόστος της διαμόρφωσης, με ίδια μέσα και πόρους, των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, που θα προκύψουν από την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης της Π.Ο.Α.Π.Δ και

(β) να συνεργασθούμε με τον Δήμο Παλλήνης, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος, της εκτέλεσης, με ίδια μέσα και πόρους, συγκεκριμένων δημοτικών έργων, που θα μας υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία σας επί τη βάσει εγκεκριμένων μελετών και θα κατατείνουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τόσο στις άμεσες περιοχές επιρροής της επένδυσης, όσο και γενικότερα, ώστε να προκύψει θετικό αποτέλεσμα για όλες τις πλευρές, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης με ΦΠΑ 6.000.000 Ευρώ.»

Σημείο Γ5:

«Όπως προφανώς αντιλαμβάνεσθε, η βίλλα Καμπά είναι ένα σημαντικό περιουσιακό εταιρικό στοιχείο. Κατανοώντας, όμως, ότι για τον Δήμο Παλλήνης έχει σοβαρό σημειολογικό χαρακτήρα, προτείνουμε την αξιοποίησή της από την εταιρία μας επί 35 χρόνια με αφετηρία την έναρξη λειτουργίας της Π.Ο.Α.Π.Δ και την παράδοσή της στον Δήμο Παλλήνης.

Η δέσμευσή μας αυτή θα γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο με έννομη σχέση που από κοινού θα επιλέξουν οι νομικοί παραστάτες των δύο μερών.»

Ερώτημα 1:

«Οι χρήσεις, που προτείνονται στην υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη είναι συγκεκριμένες και αυτές που εγκρίθηκαν στο Π.Δ. 288/2011. Η επιλογή και ποσόστωση των χρήσεων της Π.Ο.Α.Π.Δ. που τελικά θα υλοποιηθεί από τις ήδη επιτρεπόμενες θα εξαρτηθεί από το μελλοντικό οικονομικό – φορολογικό περιβάλλον, την ζήτηση των χρήσεων στο κλάδο των ακινήτων και την επιλογή του ιδιοκτησιακού σχήματος της μελλοντικής ανάπτυξης.

Διευκρινίζουμε ότι οι περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιπτώσεις έχουν ήδη λάβει υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο επιτρεπόμενων χρήσεων και έχουν ήδη εγκριθεί και θα εξειδικευτούν περαιτέρω κατά την φάση της άδειας δόμησης του έργου. Μέσα στις προτεινόμενες χρήσεις είναι και αυτή μιας μικτής εγκατάστασης με χρήσεις γραφείων.»

Ερώτημα 2:

«Αναφορικά με την αλληλογραφία του 2009 μεταξύ της εταιρίας μας και του τότε Δήμου Παλλήνης επιτρέψτε μας να σας αναφέρουμε ότι αυτή ανάγεται σε μια απολύτως διαφορετική οικονομική πραγματικότητα που στηριζόταν σε άλλες παραμέτρους.

Οι σχετικές προτάσεις μας, που απέδιδαν τις τότε υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, περιέχονται σε πρωτοκολλημένα δημόσια έγγραφα με περιεχόμενο, που δεν υλοποιήθηκε και δεν εφαρμόστηκε, αλλά σήμερα είναι σαφώς εκτός πραγματικότητάς και άνευ αντικειμένου γιατί η οικονομική κατάσταση έχει πλήρως διαφοροποιηθεί.»

Β. Εξέταση πρόσφατων προτάσεων και ανακεφαλαίωση

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η επιτροπή που συστάθηκε με την 12/2017 απόφαση Δ.Σ. συνήλθε σε συνεδρίαση στις 8 Ιουνίου 2017, παρουσία των κ.κ. Σμέρου Κωνσταντίνου, Βίτσιου Αριστείδη, Μπουλμπασάκου Γεωργίου και Τέντη Γεωργίου.

Η επιτροπή αφού εξέτασε τις απαντήσεις της εταιρείας βρήκε ότι, σε ότι αφορά το σημείο Γ1, καθίστανται πλέον συμβατές με τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με την απόφασή 12/2017, επισημαίνοντας για το σημείο Γ5 ότι θα πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το εάν γίνεται αποδεκτό το χρονικό διάστημα των 35 ετών για την παράδοση στον Δήμο της Βίλας Καμπά μετά την πλήρη αποκατάσταση της από την Εταιρεία.

Από την απάντηση του ερωτήματος 1 προκύπτει ότι αν και στις προτεινόμενες χρήσεις περιέχεται και αυτή της μικτής εγκατάστασης με χρήσεις γραφείων, για τον υπολογισμό των κυκλοφοριακών επιπτώσεων έχει ληφθεί υπ’όψη το δυσμενέστερο, από κυκλοφοριακής άποψης, σενάριο δηλαδή αυτό της κατασκευής ενός αμιγούς εμπορικού κέντρου.

ktima_kampa_poleodom_013_780x385-5393078

Από την απάντηση του ερωτήματος 2 και την μελέτη τόσο των εγγράφων που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντάς, όσο και αυτών που ανευρέθησαν στο αρχείο του Δήμου, προκύπτουν τα ακόλουθα:

1. Η εταιρεία στις 15 Μαΐου του 2009 κατέθεσε μια σειρά προτάσεων προς τον τότε Δήμαρχο, κ. Κωνσταντά και το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης. Το αντίγραφο αυτού του εγγράφου που βρέθηκε στο αρχείο του Δήμου Παλλήνης, φέρει ένδειξη χρέωσης στο Γραφείο Δημάρχου και Αρχείο.

2. Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η εταιρεία, είναι το αποτέλεσμα διαβουλεύσεων και συσκέψεων δύο ετών μεταξύ αυτής και φορέων της πόλης και το κυριότερο της διαπαραταξιακής επιτροπής με επικεφαλής τον Δήμαρχο και αποτυπώνουν την κοινή συναίνεση των δύο μερών.

3. Στις 08.07.2009 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με θέμα: έκφραση θέσεων και απόψεων επί του με αρ. πρωτ. 2293/15-6-09 εγγράφου του ΟΡΣΑ.

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 152/08.07.2009 και αποτέλεσε την βάση διεκδίκησης του Δήμου Παλλήνης ή άλλως την απαρίθμηση των προϋποθέσεων για την έκφραση της σύμφωνης γνώμης σε σχέση με την επένδυση.

Στην εισήγηση του Δημάρχου, η οποία και υπερψηφίζεται κατά πλειοψηφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ως άνω και ήδη από το Μάιο 2009 ληφθείσα επιστολή της εταιρείας.

4. Παρά ταύτα, η απόφαση 152/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης ταυτίζεται σχεδόν σε όλα με τις ήδη αναληφθείσες δεσμεύσεις από την «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», χρησιμοποιώντας, σε κάποια σημεία, ακόμη και την ίδια φρασεολογία.

Εξαιρέσεις στα παραπάνω αποτελούν:

Το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί ενώ η εταιρεία δεν αναφέρει στις δεσμεύσεις της, την υλοποίηση του βιολογικού αμπελώνα, δέσμευση που όμως αργότερα υιοθετείται στην ΣΜΠΕ/ΠΟΑΠΔ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί, ενώ η εταιρεία δεν αναφέρει στις δεσμεύσεις της, την υλοποίηση των Κοινόχρηστων Χώρων γύρω από την επένδυση, κάτι που όμως θα ήταν αναγκασμένη να κάνει για δικούς της λειτουργικούς λόγους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικεί, ενώ η εταιρεία δεν αναφέρει στις δεσμεύσεις της, προνομιακή μεταχείριση για την μετεγκατάσταση επιχειρήσεων της Παλλήνης εντός του Εμπορικού Κέντρου.

• Παρ’ ότι η εταιρεία δεσμεύεται για την υλοποίηση μελετών και έργων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων απ αυτήν, το Δημοτικό Συμβούλιο αντέτεινε, για την μελέτη και κατασκευή των σημαντικών οδικών έργων (Μάνης, Σολωμού, συλλεκτηρίου ΑΚ1-Κ3), ότι τα διεκδικεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Το τελευταίο ζήτημα που ανακύπτει έχει να κάνει με την δηλωθείσα πρόθεση της εταιρείας να περιβάλλει με νομικό τύπο τις δεσμεύσεις της υπογράφοντας με τον Δήμο Παλλήνης: «ένα μνημόνιο κοινής αποδοχής των όρων και κατευθύνσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, μεταξύ του Δήμου Παλλήνης και της Εταιρείας, που στόχο θα έχει την υλοποίηση της Επιχειρηματικής Πρότασης της Εταιρείας, με παράλληλη εξασφάλιση των αντισταθμιστικών οφελών για το Δήμο και την τοπική κοινωνία.»

Ήταν το τότε Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, ενήμερο για τις ως άνω έγγραφες δεσμεύσεις της εταιρείας, όταν διατύπωνε τις διεκδικήσεις του;

Εάν ήταν, γιατί απεμπόλησε δικαιώματα, αφαιρώντας από την λίστα των διεκδικήσεών του, τα κυκλοφοριακά έργα;

Γιατί αφού η εταιρεία είχε προσυμφωνήσει σε όλες τις απαιτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν εδόθη εντολή από το Δημοτικό Συμβούλιο για την νομική κατοχύρωση των όσων η εταιρεία πρόσφερε, δίνοντας έτσι στην εταιρεία το νομικό δικαίωμα της υπαναχώρησης και δημιουργώντας ζημία για τον Δήμο;

Η επιτροπή θεωρεί ότι δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της αποστολής της να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και επιφυλάσσεται για προσωπικές τοποθετήσεις των μελών της στο πλαίσιο ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση, η επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προτάσεις της «ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», όπως εκφράστηκαν με τις από 03.030.2017 και 18.04.2017 επιστολές τους είναι συμβατές με τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης με την απόφασή 12/2017, με εξαίρεση το σημείο Γ5, επισημαίνοντας για το θέμα της Βίλας Καμπά ότι θα πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το εάν γίνεται αποδεκτό το χρονικό διάστημα των 35 ετών για την παράδοση στον Δήμο της Βίλας Καμπά μετά την πλήρη αποκατάσταση της από την Εταιρεία.

Επίσης, προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφ’ όσον γίνουν αποδεκτές οι ως άνω προτάσεις της εταιρείας, να κωδικοποιηθούν οι θέσεις και προτάσεις των δύο μερών σε ενιαίο κείμενο το οποίο θα λάβει νομική υπόσταση και θα είναι δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Για την Επιτροπή

Σμέρος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου,
Μπουλμπασάκος Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
Βίτσιος Αριστείδης, Δημοτικός Σύμβουλος
Τέντης Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας