Ο Δήμαρχος Παλλήνης αρνείται την αδειοδότηση κεραίας στο Γέρακα ως επιβλαβή για τη δημόσια υγεία

Την λήψη απόφασης για άμεση απομάκρυνση της παράνομης Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας cosmote που είναι εγκατεστημένη επί κτιρίου στην οδό Ημαθείας 10 στο Γέρακα, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης, ο Δήμαρχος κ. Αθαν. Ζούτσος.

Η πρόταση του κ. Δημάρχου στην ουσία, αφορά την υπό συζήτηση στο Δ.Σ. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περί της εν λόγω κεραίας και η αρνητική γνωμάτευσή του έχει τη βάση της στις εξής αξιολογικές κρίσεις:

«Τα στοιχεία της Περιβαλλοντικής Μελέτης δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα (σύμφωνα και με τις απόψεις της Τεχνικής Υπηρεσίας) του Δήμου Παλλήνης και ειδικότερα:

(α) Σήμερα οι κάτοικοι είναι άνω των 30.000 με συνεχή ραγδαία αύξηση του πληθυσμού,

(β) Υπάρχουν 11.000 στρέμματα συνολικής έκτασης του Δημοτικού Διαμερίσματος Γέρακα του Δήμου Παλλήνης,

(γ) Η πραγματική αστική δόμηση του Δημοτικού Διαμερίσματος Γέρακα (εκτάσεις οικισμών) είναι 7.500 στρέμματα σε πέντε (5) πολεοδομικές ενότητες και ευρίσκεται σε εξέλιξη (εντός Γ.Π.Σ.) η πολεοδόμηση έκτασης 2.500 στρεμμάτων ακόμη,

δ) Δεν διευκρινίζεται ότι η περιοχή γύρω από την μελλοντικώς τοποθετημένη κεραία είναι κατοικημένη με παράλληλη ανάπτυξη βιοτεχνιών. Σε απόσταση 100 μέτρων η περιοχή είναι εντός σχεδίου και πυκνοδομημένη με νεόδμητες κατοικίες,

ε) Λειτουργούν και άλλοι σταθμοί βάσης στην ευρύτερη περιοχή: (i) ένας σταθμός βάσης της εταιρείας COSMOTE, Λ. Μαραθώνος 161 & Καστοριάς με κεραία κινητής τηλεφωνίας (ii) ένας σταθμός βάσης της εταιρείας VODAFONE με κεραία κινητής τηλεφωνίας και πρέπει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις ώστε να διαπιστωθεί η αθροιστικά εκπεμπόμενη μη-ιονίζουσα ακτινοβολία, πάρκο κεραιών νομίμων και μη)»

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, τέλος, στην απορριπτική εισήγησή του προς το Δ.Σ. εκθέτει και ένα ακόμη σοβαρό λόγο που συνδέεται με την δημόσια υγεία.

Αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η κυριότερη βιολογική επίδραση των ραδιοκυμάτων είναι η αύξηση της θερμοκρασίας των ιστών που εκτίθενται σε αυτά υπό ορισμένες συνθήκες Εκτός όμως από τα γνωστά θερμικά αποτελέσματα ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι τα ραδιοκύματα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να προκαλέσουν μη θερμικές βιολογικές επιδράσεις. Για το σκοπό αυτό σήμερα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον να διερευνηθούν οι μηχανισμοί που σχετίζονται με μη-θερμικά φαινόμενα και να συσχετισθούν με πιθανές επιβλαβείς βιολογικές επιδράσεις και πιθανά αποτελέσματα στην υγεία. Έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο Δήμος μας θα προβεί ο ίδιος σε μετρήσεις μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην περιοχή.»

Ο κ. Αθ. Ζούτσος, όμως θίγει στην εισήγησή του και μία άλλη παράμετρο που επιβεβαιώνει την διαρκή αυθαιρεσία των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, τα αποτελέσματα της οποίας η τοπική κοινωνία τα υφίσταται επί σειρά ετών.

Λέει ο Δήμαρχος Παλλήνης και μάλιστα με ευθύ τρόπο:

«Οι δημότες-κάτοικοι είναι ήδη αναστατωμένοι και εναντιωμένοι για την μέχρι τώρα ύπαρξη του Σταθμού Βάσης επί κτιρίου στη θέση Λεωφ. Μαραθώνος 131, «ΚΩΔ. 1400817, CARREFOUR», η οποία αποδεικνύεται ότι λειτουργούσε μέχρι τώρα παράνομα παρά τις αντιδράσεις των κατοίκων και της Δημοτικής Αρχής προς το Α.Τ. Γέρακα, κατά την τοποθέτηση μιας από τις κεραίες, και της δημιουργίας στο συγκεκριμένο σημείο παράνομου πάρκου κεραιών κινητής τηλεφωνίας…»

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, ολοκληρώνει την εισήγησή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο (συνεδρίαση της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2012) ζητώντας: ·

Την απόρριψη αδειοδότησης της εγκατάστασής του στην ως άνω πυκνοκατοικημένη εντός σχεδίου και εντός Γ.Π.Σ. περιοχή του Δήμου μας,

Την μη έγκρισή των περιβαλλοντικών όρων και της σχετικής περιβαλλοντικής έκθεσης για την αδειοδότηση του Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας επί κτιρίου στη θέση οδός Ημαθείας 10, «ΚΩΔ. 1400822, PALIMATH MD».

Την αναστολή κάθε περαιτέρω διαδικασίας αδειοδότησης μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι μετρήσεις μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών στην περιοχή.

Spiroulina PLATENSIS ... το όπλο της φύσης για την τριχόπτωση!